UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

6.3.2007

Tampereelta suomalaiselle ympäristöosaamiselle uusi avaus Kiinaan
Kolme opinnäytetyötä tehdään 110 000 kuivakäymälän alueella

Tampereen ammattikorkeakoulun TAMKin kolme Environmental Engineering -koulutusohjelman opiskelijaa tekevät Etelä-Kiinan Yunnanin maakunnassa sijaitsevassa Kunmingin kaupungissa kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvät opinnäytetyöt. Siellä opiskelijat selvittävät mahdollisuutta parantaa lauhkeassa ilmastossa ylätasangolla sijaitsevan Dian-järvialueen ympäristöolosuhteita. Osaratkaisuna Kunmingin ympäristöviranomaisten toimesta on seudulle jo rakennettu yli puolet kaikkiaan toteutettavasta 110 000 erottelevasta kuivakäymälästä.

Kiinaekosanitaatio
Etelä-Kiinassa odotetaan alkavaa ekosanitaatioyhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Asiaan ovat perehtyneet lehtori Eeva-Liisa Viskari ja opiskelija Miikka Ristkari.
Korkearesoluutiokuva (654 Kt)
Kuva: Kalle Heiska

Yunnanin maakunnassa tuotetaan peräti 90 prosenttia koko Kiinan kukista. Maakunnassa sijaitseva Dian-järvi on Kiinan kuudenneksi suurin sisäjärvi, ja järvi oli vielä muutama kymmenen vuotta sitten uimakelpoinen. Erinomaisena viljelyseutuna maakunnan rakennus- ja mm. talouskasvu on ympäristöhaittoineen kuitenkin ollut niin nopeaa, että esimerkiksi järvivesi on nykyisin jouduttu luokittelemaan Kiinan huonoimpaan laatuluokkaan.

Järviseudulla ja samalla maakunnan keskuksessa (Kunming) ympäröivine kylineen asuu viisi miljoonaa ihmistä. Kukka-, maanviljelys- ja vihannestuotannon lannoitetarvetta tyydytetään kestävän kehityksen periaatteen mukaan mm. kuivakäymäläjätettä käyttämällä. Perinteisistä käymälöistä on siirrytty erotteleviin kuivakäymälöihin, mikä on suuri edistysaskel ekologisen sanitaation edistämisessä. Käymäläjätettä on aiemmin kierrätetty lannoitteeksi liian nopeasti, mikä on heikentänyt sen turvallista, hygieenistä ja lannoitearvoltaan parasta mahdollista käyttöä.

TAMKin opiskelijat työskentelevät Kunmingissa puoli vuotta. He selvittävät ja tutkivat paikallisten ympäristöalan viranomaisten kanssa järven tilaa nykyisin ja ennen sen likaantumista, ympäristöä ja ihmisten kokemuksia ennen kuivakäymälöitä ja näiden jälkeen sekä kasvi- ja ihmisperäisten jätteiden parasta mahdollista kierrättämistä kompostoinnin avulla. Opiskelijoiden erityisosaamista ovat muun muassa fysikaalis-kemialliset vesi-, jätevesi- ja maaperäanalyysit ja biojätteiden kompostointi.

TAMKin pääosin englanninkielinen Environmental Engineering -koulutus on 10 vuoden aikana kehittynyt ainutlaatuiseksi Suomessa. Puolet sen nykyisestä 120 opiskelijasta on ulkomaalaisia ja heistä yli kymmenen on kotoisin Kiinasta. Yksi kolmesta opinnäytetyön tekevistä on tamperelainen; hän osaa myös kiinan kieltä, joka on suuri etu uusissa käytännöllisissä Kiina-yhteistyöavauksissa.

Tampere-Yunnan-ekosanitaatioyhteistyö alkoi viime elokuussa TAMKin järjestämässä kansainvälisessä Dry Toilet 2006 -konferenssissa, jossa vieraili myös kiinalaisia ekosanitaation asiantuntijoita. TAMKissa aiheeseen liittyy myös parhaillaan käynnistettävä ravinnekiertotutkimus käyttäen kompostoitua kuivakäymäläjätettä juuresviljelyssä.

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Lehtori Eeva-Liisa Viskari
eeva-liisa.viskari@tamk.fi 
puh. 040 846 9452
Tampereen ammattikorkeakoulu
Opiskelija Miikka Ristkari
miikka.ristkari@env.tpu.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tutkimusjohtaja Perttu Heino
perttu.heino@tamk.fi
puh. 050 401 2168


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]