UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
16.08.2006

Kansainvälinen uutuus opiskelijoiden ja pk-yritysten työllä:
Käsivoimin koottava katastrofiasunto helpottamaan ensihoitoa kriisialueella

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK on johtanut kehittämistyötä, jossa opiskelijat ja pk-yritykset ovat yhteistyöllä tehneet käsityövoimalla koottavan, kevytrakenteisen ja monikäyttöisen katastrofiasunnon. Sitä voidaan käyttää mm. ensihoitoon. Tarvittava sähkö saadaan aurinkoenergiasta, lämpö paikallisesta polttoaineesta, ja se varustetaan ensihoitovälineillä, vedenpuhdistimella ja kuivakäymälällä. Katastrofiaputelttaa paljon parempi puuelementtirakenteinen katastrofiasunto voidaan toimittaa hinnaltaan kilpailukykyisesti kohdealueelle.

Korkearesoluutiokuva (644 Kt)
Kuva: Markku Oikarainen

Katastrofiasuntoja voidaan käyttää erillisinä tai yhteen liitettyinä kokonaisuuksina, ja ne ovat tarvittaessa käsivoimin myös purettavissa uudelle katastrofialueelle siirrettäviksi. Asunnon rakenteet kestävät pitkäaikaisesti hyvin erilaisissa sääolosuhteissa. Peräti kolmen asunnon perusrakenteet ensihoitovarusteineen mahtuvat tavalliseen merikuljetusten tavarakonttiin.

TAMKin rakentama katastrofiasunto antaa olennaisesti paremmat ensihoitopuitteet kuin nykyisin maailmalla käytettävät avustusteltat. Ensihoitomoduulin varusteisiin sisältyvät hoitopöytä, perustyövälineet desinfiointiin ja sydänvalvontaan ja mm. happilaite. Tarvittava sähkö kerätään aurinkopaneeleilla, lämpö ja lämmin vesi syntyy pellettikamiinalla. Vedenpuhdistuskojeisto ja kuivakäymälä luovat perustan yhä paremmalle ensi- ja terveydenhoidolle.

Ensihoidon jälkeen katastrofiasunto voidaan ottaa myös vakituiseen asunto- tai esimerkiksi koulukäyttöön, ja se sopii myös esimerkiksi YK:n rauhanturvajoukkojen käytettäväksi. Asunnon koko on 25 m², ja se painaa varusteineen vain 2.500 kiloa.

TAMKin johdolla pyritään lähiaikana rakentamaan koesarja katastrofiasuntoja. Ensimmäiset asunnot vietäisiin avustusjärjestöjen koekäytettäväksi katastrofialueille, ja kenttäkokemusten perusteella kehitetään tuotteistettava katastrofiasunto. Mikäli hanke etenee onnistuneesti, katastrofiasunnon tuotanto on perusteltua lisensioida Suomesta maanosittain lähemmäs todennäköisiä kohdemaita, joissa jo sijaitsevat YK:n ja kansainvälisten humanitääristen järjestöjen avustusvarastot. Niistä tulevaisuudessa järjestöt voivat mahdollisimman nopeasti toimittaa uudelle katastrofialueelle satoja, ehkä jopa tuhat katastrofiasuntoa.

Katastrofiasunnon suunnittelivat ja toteuttivat yhteistyössä pirkanmaalaisten pk-yritysten kanssa TAMKin rakennus- ja saniteettialan opiskelijat sekä ensihoidon osalta Pirkanmaan ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat. Kehittämistyön rahoittivat TAMK ja yritykset. Koekäyttöön ja tuotteistamiseen TAMK hakee tukea myös Tekesistä ja kauppa- ja teollisuus- ja ulkoministeriöstä.

Katastrofiasunnon prototyyppi on TAMKissa. Se esitellään 16.-19.8. järjestettävässä TAMKin toisessa kansainvälisesti laajassa Dry Toilet 2006 -konferenssissa. Tapahtumaan sisältyy perjantaina 18.8. pidettävä suomenkielinen kuivakäymälöihin, tämän teknologian vientimahdollisuuksiin ja haja-asutusalueiden jätehuoltoon keskittyvä teemapäivä näyttelyineen.

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Juhani Kurppa
puh. 040 829 3075
juhani.kurppa@tamk.fi
Vanerpak Oy
Toimitusjohtaja Timo Hakala
puh. 040 089 4017
timo.hakala@vanerpak.inet.fi
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
Yliopettaja Heidi Kassara
puh. 050 338 4081
heidi.kassara@piramk.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]