UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
09.06.2004

Päästöt ja kunnossapitokustannukset pienenevät
VTT:ltä uusi pinnoite vähentämään koneenosien korroosiota ja kulumista

VTT ja Tallinnan teknillinen korkeakoulu ovat kehittäneet uusia jauheita koneenosiin tehtäviä kestäviä pinnoitteita varten. Näillä pinnoitteilla voidaan vähentää erityisesti vaativissa olosuhteissa koneenosien korroosiota ja kulumista enemmän kuin nykyisillä kaupallisilla pinnoitejauheilla.

Tuotekehitysinsinööri Samppa Ahmaniemi Metso Paper Oy:stä sanoo, että VTT:n kehittämillä uusilla pinnoitteilla koneenosien käyttöiät kasvavat. Kuvassa myös paperikoneen telan hiontalaite.
Korkearesoluutiokuva (817 Kt)
Kuva: Metso Paper Oy

Uudet pinnoitejauheet ovat keraamin ja metallin yhdistelmiä. Korroosiolta suojaavan metallin osuus on saatu uusiin pinnoitejauheisiin aiempaa selvästi suuremmaksi. Pinnoitejauheen paras koostumus valitaan käytännön tarpeen mukaan.

VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto sekä muutamat yritykset ovat tehneet uusista jauheista erilaisin menetelmin ruiskuttamalla koneenosiin varsinaiset pinnoitteet. Hyvän lämpötilakestoisuuden lisäksi uusilla pinnoitteilla saadaan koneenosan pintaan alhainen kitka.

Kehitetyt uudet pinnoitteet suojaavat jopa samanaikaisesti hyvin korroosiolta ja kulumiselta vaativissa olosuhteissa. Uusien pinnoitteiden ansiosta eri teollisuusprosessien lämpötiloja voidaan nostaa ja siten päästöt vähenevät. Yritysten kilpailukyky paranee myös, koska hyvien pinnoitteiden avulla kunnossapitokustannukset laskevat ja laitteistojen eliniät kasvavat.

Nordisk Innovation Centre (aik. Nordic Industrial Fund) oli suurin uusien pinnoitteiden kehitystyön rahoittaja. Työn tekivät VTT, norjalainen SINTEF, Tallinnan teknillinen korkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto. Työhön osallistui myös useita yrityksiä Pohjoismaista ja Virosta.

Tuotekehitysinsinööri Samppa Ahmaniemi Metso Paper Oy:stä sanoo, että VTT:n menetelmillä ja uusilla keraami-metalli-seoksilla saadaan aikaan pinnoitteet, joita on muulla tavalla vaikea tehdä. Paperikone- ja prosessiteollisuudessa on luultavasti useita kohteita, joissa uusien pinnoitteiden ansiosta tuotannon hyötysuhde ja laitteiden käyttöikä kasvavat nykyisestä. Siksi seuraavaksi on siirryttävä laboratoriomittakaavasta testaamaan uusia pinnoitteita teollisuustuotannossa.

Lisätietoja:


Kuva: VTT
VTT Prosessit
Pertti Lintunen, tutkija
puh. (03) 316 3701
pertti.lintunen@vtt.fi
VTT Tuotteet ja tuotanto
Erja Turunen, erikoistutkija
puh. (09) 456 5425, 050 380 9671
erja.turunen@vtt.fi
Metso Paper Oy
Samppa Ahmaniemi, tuotekehitysins.
puh. 0400 461 417
samppa.ahmaniemi@metso.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]