UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
22.09.2003

VTT kehitti voimalaitoksen koneenkäyttäjälle tarkan itseopiskelujärjestelmän

VTT on kehittänyt tehokkaan ja helppokäyttöisen itseopiskelujärjestelmän voimalaitoksen käyttäjille ja alan opiskelijoille. Järjestelmään voidaan helposti tallettaa kokeneiden koneenkäyttäjien ainutkertaista osaamista, mikä helpottaa voimalaitoksissa parhaillaan meneillään olevaa sukupolvenvaihdosta.

Metso Automation Oy:n selluliiketoiminnan sovelluskehityspäällikön Ari Setälän mukaan uuden itseopiskelujärjestelmän avulla harjoitellaan oikeankaltaisia poikkeustilanteita.
Korkearesoluutiokuva
Kuva: Metso Automation Oy

Itseopiskelujärjestelmän uutuus on, että sellutehtaan voimalaitoksen monimutkaiset automaatiotoiminnot operointinäyttöineen pystyttiin siirtämään sellaisenaan järjestelmään. Opiskelun todenmukaisuus vahvistaa koneenkäyttäjien ammattitaitoa, mikä pienentää sekä tapaturmariskiä että taloudellisia menetyksiä erityisesti poikkeustilanteissa. Järjestelmää voidaan käyttää myös jo uuden voimalan rakentamisvaiheessa henkilökunnan koulutukseen.

VTT on yhdistänyt kehittämässään itseopiskelujärjestelmässä koulutussimulaattorin, voimalaitoksen aidon automaatiojärjestelmän sekä laitosta ohjaavan henkilökunnan aidot käyttöliittymät. Voimalaitoksen käyttäjä voi harjoitella harvoin eteen tulevia laitoksen monimutkaisia poikkeustilanteita. Tällaisia ovat esimerkiksi häiriön tai puolivuotishuollon takia tehtävät voimalaitoksen pysäytys- ja käynnistystoimenpiteet.

Voimalaitoksen itseopiskelujärjestelmää käyttävä voi näppärästi verrata omien ajosuoritustensa tuloksia ammattilaisen todelliseen voimalaitoskäyttöön. Valmiin laitoksen harjoittelukäyttöä varten opettaja tallettaa opiskelijalle tehtäviksi erilaisia voimalaitoksen tuotantotilanteita. Koulutus on joustavaa ja edullista, ja järjestelmä antaa opintojen etenemisestä opiskelijalle myös kirjallisen arvion.

VTT:n johtamaan itseopiskelujärjestelmän kehitystyöhön osallistuivat Andritz Oy, Fortum Power and Heat Oy, Fortum Service Oy, If Vahinkovakuutus Oy, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kotka), Metso Automation Oy ja Licentia Oy. Kehitystyötä rahoittivat myös Tekes ja VTT. Ensimmäinen itseopiskelujärjestelmä on jo käytössä Kotkassa.

– Voimalaitosalalla koulutustarve kasvaa ja simulaattorit yleistyvät. Jo itseopiskelujärjestelmän kehittämisen aikana osapuolet oppivat aiempaa paremmin ymmärtämään voimalaitoksen toimintaa ja rakentamista. Itseopiskelujärjestelmän avulla koekäyttäjä harjoittelee oikeankaltaisia poikkeustilanteita ja hän saa suorituksestaan palautteen. Siten vähennetään häiriöitä ja niiden aiheuttamia riskejä. VTT:n kehittämästä järjestelmästä voisivat jo hyötyä kaikki sellutehtaat, Metso Automation Oy:n selluliiketoiminnan sovelluskehityspäällikkö Ari Setälä sanoo.

Lisätietoja:


Kuva: VTT
VTT Tuotteet ja tuotanto
Reijo Lilja, erikoistutkija
puh. (09) 456 6781
reijo.lilja@vtt.fi
Metso Automation Oy
Ari Setälä, sovelluskehityspäällikkö
puh. 020 483 8028, 040 588 1154
ari.setala@metso.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]