UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
21.09.2005

VTT:n menetelmällä rakennusmateriaalien huoneilman kosteutta tasoittavat ominaisuudet selville

Miellyttävää huoneilman kosteutta ylläpitävistä uusista puurakenteista suomalaisyrityksille myyntivaltti Euroopan rakennusmarkkinoilla

VTT on kehittänyt kokeellisen menetelmän, jonka avulla voidaan selvittää rakenteiden kyky tasoittaa sisäilman kosteusvaihteluja. Menetelmän avulla yritykset voivat kehittää uusia seinä- ja kattorakenteita sekä materiaalisovellutuksia, joilla voidaan helpottaa huoneilman pysymistä kosteudeltaan miellyttävän tasaisena. Erityisesti puisilla sisäpinnoilla on kyky ylläpitää miellyttävää kosteutta huoneilmassa. Uudet puurakenteet voivat tuoda alan suomalaisille yrityksille kilpailuetua mm. Keski-Euroopassa, jossa usein käytetty luonnollinen ilmanvaihto ja ikkunatuuletus korostavat rakenteiden merkitystä sisäilman osatekijänä.

Viihtyisän sisäilman edellytyksenä ovat mm. tasaiset lämpö- ja kosteusolot. Huoneilman kosteuden vaihtelua voidaan tasoittaa rakenteiden ja rakennusmateriaalien oikealla valinnalla, mikä on osoitettu tutkimuksissa. Sisäilman ääriarvojen (hyvin kostea – hyvin kuiva) vähentyminen parantaa olennaisesti sisäilman viihtyisyyttä. Asuminen aiheuttaa kosteuskuormitusta huonetilaan. Kuormitus vaihtelee yleensä vuorokausitasolla, ja sen vaikutus sisäilman kosteustasoon riippuu mm. ulkoilman olosuhteista. Kosteustasoituksen edut ovat selvimmät kuivan talvikauden ja kostean kesän aikana, jolloin sisäilman tila pyrkii ajoittain viihtyisyysalueen ulkopuolelle.

Eri rakennusmateriaalit ja -tuotteet voivat toimia kosteutta tasoittavina kerroksina. Esimerkiksi käsittelemätön ja oikein käsitelty puinen seinä- tai kattorakenne imee itseensä kosteutta huoneilmasta ja luovuttaa sitä takaisin kuivempana vuorokauden aikana.

Sisäilman kosteutta sitovien materiaalien tulee olla rakenteen sisäpinnassa tai sen lähellä. Tämän materiaalikerroksen ulkopuolella oleva höyryn tai ilman sulku ei siten rajoita ilmiön hyödyntämistä. Kosteutta tasoittavat materiaalit eivät myöskään heikennä rakenteiden muita kosteusteknisiä ominaisuuksia. Rakenteiden hyvä kosteuden sitomis- ja -luovutuskyky yleensä parantaa sisäilman viihtyisyyttä, mikä voi vähentää ylimääräistä tuuletustarvetta ja säästää energiaa.

Kosteudenhallinta pitäisi ottaa osaksi rakennuksen normaalia suunnittelukäytäntöä, sillä miellyttävän sisäilman ylläpito on rakennuksen perustehtäviä ja se voidaan parhaiten tuottaa yhdistämällä kosteutta tasaavat rakenteet ja hallittu ilmanvaihto.

Tutkimukseen on VTT:n lisäksi osallistunut Teknillinen korkeakoulu. Menetelmästä valmistellaan yhteispohjoismaista Nordtest-standardia. Tutkimus- ja kehittämistyön päärahoittajia päättyneissä hankkeissa olivat VTT, Woodfocus Oy ja Tekes.

Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tuomo Ojanen, erikoistutkija
puh. 020 722 4743, 040 517 3773
tuomo.ojanen@vtt.fi
Woodfocus Oy
Pekka Nurro, projektipäällikkö
puh. (09) 6865 4514, 040 046 1945
pekka.nurro@woodfocus.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]