UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
05.12.2005

Miten selvittää homeen kasvua rakenteissa?
VTT kehittää rakennusalalle homeen kasvua kuvaavan mallin

VTT kehittää yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa rakennusalalle kansainvälisesti ainutlaatuisen mallin kuvaamaan homeen kasvua. Mallin avulla voidaan tutkia betoni-, puu-, kipsi- ja mm. lämpöeristeiden homekasvuominaisuuksia. Homemalli paljastaa, kuinka kauan rakenteet ja materiaalit sietävät kosteutta ja lämpöä ilman, että hometta alkaa kasvaa. Homemallin ansiosta myös kuluttaja voi saada nykyistä luotettavampaa tietoa rakennusten kosteus- ja homekestävyydestä.

VTT:n homemalli vahvistaa suomalaisen rakennusalan tuotekehitystä ja kilpailukykyä. Malli tuo rakennusalan kosteustekniseen suunnitteluun yhtenäisen menettelytavan, joka kuvaa homeen kasvua rakennusaineissa ja rakenteissa eri kosteus- ja lämpöolosuhteissa. Rakennustuotteiden valmistajat voivat homemallin avulla suunnitella nykyistä tarkemmin erilaiset käyttö- ja ilmasto-olosuhteet kestäviä rakennusaineita ja näiden yhdistelmiä.

VTT:n homemalli helpottaa myös rakennusten kosteus- ja homeongelmien ennalta ehkäisyä ja niistä johtuvien vaurioiden sekä korjaustarpeiden ja -menetelmien arviointia. Malli ottaa huomioon homeen kehitysasteen ja pitkäaikaisten luonnonolosuhteiden vaikutukset homeen kasvun muutoksille. Kehitettävä homemalli pohjautuu VTT:ssä aiemmin lähinnä puumateriaaleille kehitettyyn homemalliin.

Korjausrakentajille ja terveystarkastajille malli antaa nykyistä tarkempaa tietoa siitä, miten home käyttäytyy eri rakennusaineissa ja rakenteissa. Homemallin perusteella voidaan arvioida esimerkiksi kosteusvaurion jälkeen tarvittavia toimenpiteitä homehtumisen estämiseksi tai vaurioiden korjaamiseksi.

Nykyistä homemallia tarkennetaan sen kehittämistyön aikana laboratorio- ja kenttäkokeiden avulla. Näissä homeen kasvua selvitetään usean viikon ajan eri materiaaleilla normaaliolosuhteissa eli lämpötilan vaihdellessa välillä -5 ºC +22 ºC ja rakennusmateriaalin suhteellisen kosteuden vaihdellessa alueella 50 - 100 %. VTT:n homemalli kuvaa homeen kasvua matemaattisesti, ja se on tarkoitettu osaksi rakennusfysikaalista tarkastelua.

Homemallia kehittävät VTT ja Tampereen teknillisen yliopiston rakennetekniikan laitos Tekesin, teollisuuden ja VTT:n rahoittamassa projektissa. Yritysosapuolia ovat Lohja Rudus Oy, Saint-Gobain Isover Oy, H+H Siporex Oy, Ewona Oy, EPS-rakennuseristeteollisuus ry, Maxit Oy, Rakennuspolyuretaaniteollisuus ry ja Woodfocus Oy. Hankkeen päättyessä vuonna 2008 haasteena pidetään rakennushometta koskevan tuoreen tiedon jakamista alan asiantuntijoille ja myös suurelle yleisölle.

Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Hannu Viitanen, erikoistutkija
puh. 020 722 5528
hannu.viitanen@vtt.fi
Lohja Rudus Oy
Pentti Lumme, kehityspäällikkö
puh. 040 010 7231
pentti.lumme@lohjarudus.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]