UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
27.01.2006

Suomeen Euroopan johtava tietoteknisten kuluttajapalvelujen testausverkosto

Digital Media Service Innovations -ry. johtaa selvitys- ja kehittämishanketta, jonka ansiosta lähivuosina kuluttajille tietoteknisiä palveluja kehittävät yritykset saavat aikaan uusia, kansainvälisiä menestystuotteita. Hankkeessa kootaan yhteen ja tehdään tunnetuksi suomalaisia korkeatasoista palvelutestausta tarjoavia tahoja. Tavoitteena on Suomessa toimiva, sähköisiä palveluja monipuolisesti testaavien verkosto, joka houkuttelee tänne eurooppalaisia yrityksiä kehittämään ja testaamaan kuluttajien tarpeisiin perustuvia digitaalisia palveluja.

ICT Turku Oy:n ohjelmapäällikkö Kristiina Sunell ja Digital Media Service Innovations ry:n toiminnanjohtaja Kimmo Ojuva kokoavat Suomeen Euroopan johtavaa tietoteknisten kuluttajapalvelujen testausverkostoa.
Korkearesoluutiokuva (265 Kt)
Kuva: Marko Puhtila

Kansallisesti kattavassa kehittämistyössä luotava suomalainen sähköisten palvelujen testausverkosto varmentaa Suomen pysymistä kilpailukykyisenä korkean teknologian maana. Testausverkoston kehittämisestä vastaavat Digital Media Service Innovations -ry. (DIMES), ICT Turku Oy, Softatest, OCTOPUS-verkosto sekä alan korkeakoulu- ja yritystoimijat.

Suomessa on useita korkeatasoisia digitaaliteknologian ja -palvelujen testauslaboratorioita. Kehittämishankkeessa arvioidaan ja luokitellaan kunkin laboratorion kyky tarjota testauspalveluja niiden monipuolisuuden, luotettavuuden ja innovatiivisuuden mukaan. Jos testaaja sitoutuu tarjoamaan, kehittämään ja ylläpitämään testauspalveluja avoimesti ja yhtenäisin ehdoin uusia palveluja kehittäville, se saa suosituksen ja julkisuutta arvostettuna testaajana. Näin muodostuu kansallisesti korkeatasoinen digitaalisten palvelujen testausverkosto, jonka jäsenet toimivat myös liiketaloudellisesti kannattavasti.

Kuluttajalle tarpeelliset, liiketaloudellisesti menestyneet tietotekniset tuotteet ja palvelut on jo aiemminkin testattu monipuolisesti ideointivaiheesta alkaen. Suomalaiset testauslaboratoriot ovat toimineet kuitenkin liiaksi erillään ja vaikeasti saavutettavissa. Uusia tietoteknisiä palveluja kehittäneet yritykset ovat joutuneet enimmäkseen arvaamaan ideoimiensa uusien palvelutuotteiden menestymisen mahdollisuutta, koska niiltä ovat puuttuneet resurssit ja osaaminen testata palveluja itse tai etsiä luotettava testaaja.

Lähivuosina kuluttajat haluavat ja tarvitsevat yhteyden tarjottaviin tietoteknisiin palveluihin omaehtoisesti, heidän omilla erilaisilla laitteillaan. Palveluja tullaan tarjoamaan kuluttajille yhä enemmän langattomasti ja missä tahansa. Jo varhaisessa vaiheessa käyttö- ja teknisin testein hyviksi todetuista palveluista voi tulla liiketaloudellinen menestys jopa kansainvälisesti. Yksi esimerkki hyvästä ja suosituksi tulleesta, digitaalitekniikkaan perustuvasta palvelusta ovat sähköiset pankkipalvelut.

Digitaalisten palvelujen testausverkosto perustetaan ja sitä alkaa ylläpitää DIMESin kansalliset testauslaboratoriot -verkosto (National Test Beds, NTB). Tämän ovat perustaneet Nokia, Digita ja mm. VTT. Testausverkoston jäseninä ovat jo keskeiset digitaaliteknologiaa ja -palveluja kehittävät yritykset sekä digitaalipalvelujen testaajat ympäri Suomea. Verkoston jäseneksi voi päästä anomuksesta 1.000 – 20.000 euron maksua vastaan. Testausverkosto keskittyy ensimmäisessä osahankkeessaan mobiili-TV-tekniikan ja -palvelujen monipuolisten testausten käynnistämiseen.

Testausverkostolla on yhteydet eurooppalaisiin digitaalitekniikan huippuyrityksiin, kuten Alcatel, France Telecom, Fraunhofer Fokus, Italtel ja mm. Thomson. Näiden kanssa suomalaiset vaihtavat kokemuksia digitaalisten palvelujen testauksesta, luovat yhtenevät menettelyt toistensa tarjoamiin palveluihin sekä tekevät tunnetuksi Suomea kattavana digitaalisten palvelujen testausympäristönä.

Lisätietoja:

ICT Turku Oy
Kristiina Sunell, ohjelmapäällikkö
puh. (02) 410 1705
kristiina.sunell@ictturku.com
Digital Media Service Innovations
Kimmo Ojuva, toiminnanjohtaja
puh. 040 052 5845
kimmo.ojuva@dimes.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]