UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

21.11.2007

Tampere ohjelmoinnin perusteiden opetuksen kärjessä. Päätöskonferenssi Thaimaassa
Ammattikorkeakoulun johdolla luotu globaali ohjelmointiopetuksen materiaalipankki

Tampereen ammattikorkeakoulun johdolla on luotu tietokoneohjelmoinnin oppimista olennaisesti helpottava kansainvälinen materiaalipankki. Opetusmateriaalin ovat tuottaneet oppilaitokset eri maanosista, ja laitokset muodostavat yhteistyöverkoston. Materiaalia verkostojäsen voi käyttää vapaasti opetukseen, mikä on kaikkialla helpottanut ohjelmoinnin oppimista ja todennäköisesti vähentänyt alan opiskelujen keskeyttämisiä.

Tuoreessa kehittämishankkeessa Tampereen ammattikorkeakoulu sekä saksalainen että kaksi bangladeshiläistä korkeakoulua tuottivat 30 uutta, visuaalisesti havainnollista ja vuorovaikutteista oppimisen työkalua ohjelmistorakenteiden perusteiden selventämiseksi. Niitä opiskelija hyödyntää omalla etenemistahdillaan. Jo aiemmassa vastaavassa ammattikorkeakoulun johtamassa, eurooppalaisten korkeakoulujen ohjelmointiopetuksen kehittämisverkostossa tuotettiin peräti 75 oppimisen työkalua, ja 100 työkalua on verkoston tuottamia ilman yhteishanketta. Tällainen noin 200 uuden oppimisen työkalun kokonaisuus verkoston korkeakoulujen vapaasti hyödynnettävänä materiaalipankkina on ainutlaatuinen maailmassa.

Ohjelmointiopetuksen kehittämisverkoston kolme suomalaista ja 23 ulkomaista korkeakoulujäsentä eri maanosista ovat sitoutuneet ainakin testaamaan ja tekemään parannusehdotuksia jo tehdyistä oppimisen työkaluista, jonkalaisia useimmat jäsenistä tuottavat myös lisää. Kaikki oppimisen työkalut on kehitetty pääasiassa ohjelmoinnin peruskurssien opiskelijoille, koska alkuvaiheessa vaadittava abstraktin ajattelun ja ongelmanratkaisun oppiminen ovat ohjelmointiopiskelun vaikeimpia asioita. Tämä vaikeuden on todettu olevan samanlaisen globaalisti, riippumatta opiskelijan kulttuuri- ja toimintaympäristöstä.

Tuoreimmat verkostoon hyväksytyt korkeakoulut toimivat Brasiliassa ja Kanadassa. Tampereen ammattikorkeakoulu ylläpitää verkoston Internet-pohjaista materiaalipankkia, jonka aineistoa ei kuitenkaan ole lupa jakaa jäsenkorkeakoulujen ulkopuolisille osapuolille materiaalin tuottajien tekijänoikeuksien turvaamiseksi.

Ohjelmointiopetuksen kehittämishanke on osa Tampereen ammattikorkeakoulun soveltavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka kuuluu ammattikorkeakoulujen lakisääteisiin tehtäviin. Hankkeen verkostotyön eurooppalaisten korkeakoulujen kesken ja tänä vuonna päättyvän Eurooppa-Aasia-yhteistyövaiheen rahoitti EU.
Hankkeen päätteeksi Tampereen ammattikorkeakoulu järjestää aihepiiristä kansainvälisen konferenssin 26.-29.11.2007 Bangkokissa Thaimaassa. Tämän jälkeen työ jatkuu verkoston jäsenkorkeakoulujen omilla voimilla. Mikäli halutaan edelleen kehittää ja kasvattaa ohjelmoinnin perusopetusmateriaalin tarjontaa yhä korkealaatuisemmaksi ja taata myös sen kattava jakelu helpottamaan ohjelmointialan opetusta kansainvälisesti, niin tulevaisuudessa tarvitaan aihepiiriin uusia kehittämishankkeita.

Lisätietoja verkostosta: www.codewitz.net

Tampereen ammattikorkeakoulu
Esa Kujansuu, lehtori
puh. 050 541 5736
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Esa Kujansuu


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]