UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

15.9.2008

Maakaasuosuutta voidaan Pirkanmaalla pienentää
Metsäkeskus tukee ilmastomyönteistä energiantuotantoa

Metsäkeskus Pirkanmaan Puulämpöä Pirkanmaalle -hankkeen tavoite on ilmastomyönteisen bioenergian lisääminen maakunnan energiantuotannossa – maakaasuosuuden vähentämiseksi. Pirkanmaan veturi, Tampere, investoi parhaillaan lisätäkseen bioenergialla tuotetun kaukolämmön osuutta. Kaupunki tutkii myös mahdollisuutta tehdä uusien teollisuus- ja asuintaajamien pienvoimalaitoksia bioraaka-aineita käyttäviksi.

Juha Hiitelä, Ari Lähteenmäki, Antti-Jussi Halminen
Metsäkeskus Pirkanmaan puuenergianeuvoja Juha Hiitelä (vas.) ja metsäpalvelupäällikkö Ari Lähteenmäki sekä Tampereen Sähkölaitoksen tuotantojohtaja Antti-Jussi Halminen ovat tyytyväisiä Sähkölaitoksen uuden bioraaka-aineen 3.000 kuutiometrin kenttäsiilon valmistumisesta syksyllä 2009.
Korkearesoluutiokuva (445 Kt)
Kuva: Kalle Heiska
Kuusen kantoja
Kuusen kannon tilavuus on peräti viidesosan runkopuun tilavuudesta.
Korkearesoluutiokuva (531 Kt)
Kuva: Kalle Heiska

Pirkanmaalla riittää ilmastomyönteistä energiaraaka-ainetta, jota onkin vähitellen saatu liikkeelle. Kuljetuskustannus huomioon otettuna noin 100 kilometrin säteeltä Tampereelle olisi teknisesti saatavissa pelkästään puuperäistä raaka-ainetta jopa kolmen terawattitunnin (TWh) polttoaine-energiamäärän tuottamiseksi vuodessa. Tämä saataisiin metsänhoidollisesta harvennuspuusta sekä tukki- ja kuitupuun myynnin oheistuotteista: hakkuutähteistä ja kannoista. Näiden keruu, haketus ja kuljetus loisivat maakuntaan runsaasti lisää työllistävää yritystoimintaa.

Tampereen Sähkölaitos tarvitsee kahden vuoden kuluttua nykyistä enemmän biopolttoainetta. Se rakentaa parhaillaan biopolttoaineen vastaanottoasemaa ja 3.000 kuutiometrin kenttäsiiloa. Sähkölaitos nostaa kahdessa vuodessa bioperustaisen polttoaineen käytön osuuden nykyisestä 0,2 TWh:sta noin 0,5  TWh:iin. Tätä polttoaine-energiaa vastaavan tuotetun energian laitos voi tuottaa joko ilmastomyönteisellä bioraaka-aineella – puu-, pelto- ja puhtaalla kierrätyspolttoaineella – tai ilmastoa kuormittavalla fossiilisella turpeella.

Pirkanmaalla on energiantuotannossa huono maine; se on Suomen maakaasuvaltaisin maakunta. Esimerkiksi maakunnan merkittävin energialaitos, Tampereen Sähkölaitos, tuotti vuonna 2007 vain 3 prosenttia ilmastomyönteisellä bioraaka-aineella: tästä merkittävän osan se hankki kolmen lähiseudun metsänhoitoyhdistyksen muodostamalta metsähakepoolilta. Loput energiasta vuonna 2007 Sähkölaitos tuotti fossiilisilla polttoaineilla: 73 prosenttia maakaasulla, 22 prosenttia turpeella ja 2 prosenttia öljyllä.

Suomalainen teknologia kiinteän polttoaineen hyödyntämisessä on kansainvälistä huippua. Maamme metsävaranto kasvaa enemmän kuin sitä käytetään, ja metsänhoidon tukki- ja kuitupuun hankinnan oheistuotteet – latvukset, risut, kannot ja nuorten metsien energiapuu – ovat kansallinen ilmastomyönteinen vastaus energiantarpeeseen.

Tampereen Sähkölaitos on kiinnostunut investoimaan alueellisiin 2–3 megawatin (MW) lämpöä ja kaasugeneraattorilla sähköä tuottaviin voimalaitoksiin, joihin bioraaka-aineen tuottaisivat erillissopimuksin alueelliset yrittäjät.

Lisätietoja: http://www.metsakeskus.fi/pi, kohdasta julkaisut ja esitteet

Metsäkeskus Pirkanmaa
metsäpalvelupääll. Ari Lähteenmäki
puh. 040 033 3759
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
Tampereen Sähkölaitos
tuotantojohtaja Antti-Jussi Halminen
puh. 040 801 6397
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Metsäkeskus Pirkanmaa
puuenergianeuvoja Juha Hiitelä
puh. 045 676 7340
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
Tampereen Sähkölaitos, Energiantuotanto
tuotannonkehityspääll. Jarno Laitila
puh. 050 512 3927
etunimi.sukunimi@tampere.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]