UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

11.5.2010

Tampereen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Saksaan, Tsekkiin ja Viroon
Automaatio- ja saksanopiskeluun yhteinen tietoverkkoperustainen oppikurssi

Tampereen ammattikorkeakoulu johtaa kansainvälistä yhteistyötä, jolla luodaan tekniikan ja saksan kielen opiskelijoille uudenlainen oppikurssi. Tämä käsittelee saksan kielellä käytännönläheisesti automaatiotekniikan perusteita. Kehittämistyö ”Automatisierungstechnik und Deutsch als Online-Kurs” (ADOK-projekti) on pääosin EU-rahoitteinen.

Uuden oppikurssin valmistelua.
Claudia Daems Tampereen ammattikorkeakoulusta (vas.), Baldur Veit ja Claudia Friedl saksalaisesta Reutlingenin korkeakoulusta sekä Ulrike Eichstädt T:mi Ulrike Eichstädt'stä valmistelevat uudenlaista saksan  kielen ja automaatiotekniikan yhdistävää oppikurssia.
Korkearesoluutiokuva (387 Kt)
Kuva: Andreas Berner

Verkko-opiskeluun ja sosiaalisella medialla kanssakäymiseen perustuva oppikurssi yhdistää perusteet automaatiotekniikasta ja saksan kielestä. Oppikurssilla kullakin opiskelijalla on saatavilla tuki opetusaineistoon myös omalla äidinkielellään – suomeksi, saksaksi, viroksi ja tsekiksi. Yhteistyössä ovat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Reutlingenin korkeakoulu, Tallinnan teknillinen ammattikorkeakoulu ja Ostravan teknillinen yliopisto. Teollisuutta edustaa Siemens Osakeyhtiö, ja mukana ovat myös T:mi Ulrike Eichstädt sekä saksalaiset In Punkto Softwareentwicklung ja Hinterwaelt Grafikdesign.

Saksan kielen asema on Euroopassa heikentynyt etenkin uusimpien sukupolvien myötä, ja  automaatiota tarvitaan nykyisin laajalti usealla eri teollisuudenalalla. Oppikurssi tulee valmistuttuaan vapaasti tarjolle kaikkien käytettäväksi – opiskelijoille, osaamistaan täydentäville ammattilaisille sekä opettajille. Se tukee aikanaan myös korkeakoulujen henkilökunta- ja opiskelijavaihtoa saksankielisten maiden kanssa.

Oppikurssin tietoverkkoperustainen aineisto perustuu Siemensin saksankielisiin ohjelmointityökaluihin ja käsikirjoihin; yritys on johtava automaatiojärjestelmien valmistaja Euroopassa. Se käyttää kommunikoinnissaan ensisijaisesti saksaa – aina kun se on mahdollista; englanti on kuitenkin yrityksen virallinen kieli.

Saksan kieltä oppimisympäristö ohjaa käyttämään kaikessa: perusautomaation opiskelussa ja opiskelijaryhmien yhteydenpidossa. Jokaiseen nelihenkiseen ryhmään nimetään opiskelija kustakin korkeakoulusta, ja ryhmän jäsenet oppivat etätyöskentelemään keskenään saksaksi äidinkieleltään monikielisessä ryhmässä.

Uutta oppimismenetelmää käyttäen opiskelijaryhmät toimivat vuorollaan sekä tilaajan että tuottajan roolissa: teknisen ongelman määrittävänä tilaajana ja ongelmaan automaatioon perustuvan palveluratkaisun tuottajana. Kaikki harjoitustöiden yhteydenpito – sähköposti, puhelut, videoneuvottelut – tapahtuvat saksan kieltä samalla oppien.

Automaatiotekniikan ja saksan kielen yhdistävän, nykyaikaisen tietoverkkoperustaisen oppikurssin kehittämistyö sisältyy TAMKin tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Oppimisalustana on suomalaisten korkeakoulujen käyttämä Moodle-alusta, joka tukee myös työskentelyä wiki-tekniikalla. Uusi oppikurssi on nimeltään ”Projektarbeit für Steuerungstechnik in internationaler Umgebung”, ja se on saatavilla syksyllä 2012.

Lisätietoja: www.adok-projekt.eu

Tampereen ammattikorkeakoulu
lehtori Claudia Daems
puh. 050 527 3159
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Siemens Osakeyhtiö
koulutuspäällikkö Hannele Karmavuo 
puh. 050 553 1550
etunimi.sukunimi@siemens.com
Tampereen ammattikorkeakoulu
yliopettaja Olavi Kopponen
puh. 040 593 7398
etunimi.sukunimi@tamk.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]