UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
25.10.2006

Sata suomalaista äänimaisemaa koottu julkaisuksi

"Sata suomalaista äänimaisemaa" on julkaistu kirjana ja CD-äänitteenä. Näihin on koottu edustava valikoima merkityksellisiä suomalaisia äänimaisemia. Aineisto helpottaa yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelijoita ottamaan huomioon ääni-ilmiöt, kun he luovat edellytyksiä yhä parempaan ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen luonnon kanssa.

Kirjan toimittajista Heikki Uimonen (vas.) ja Ari Koivumäki äänittävät Puolangan hiljaisuutta.
Korkearesoluutiokuva (845 Kt)
Kuva: Meri Kytö

Äänimaiseman keruu- ja tutkimushankkeen pääjärjestäjiä ovat olleet Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y., Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS, useat yliopistot ja Yleisradio. Kirjan julkaisevat SKS ja TAMK.

Koottu äänimaisema-aineisto on kattava kokonaiskuulokuva suomalaisen äänimaiseman todellisuuksista. Äänimaisema-kokoelma on melko ainutlaatuinen maailmassa, ja se on herättänyt huomattavaa kansainvälistä kiinnostusta. Äänimaisema-aineistoon tarjottiin peräti noin 800 kertomusta kuulijan Suomessa merkitykselliseksi kokemasta äänimaisemasta. Kaikki kertomukset arkistoitiin. Niistä 100 valittiin julkaistuun kirjaan, ja 30 äänimaisemaa äänitettiin CD-tallenteelle.

Äänimaisema ja sen merkitys on tutkimusalana tuore. Pisimmällä alalla ollaan Ranskassa ja esimerkiksi Japanissa, jossa on tehty vastaavasti sadan japanilaisen äänimaiseman keruu- ja suojeluhanke. Suomessa julkaistavassa kirjassa äänimaisemat on ryhmitelty teemoiksi: äänimaamerkkejä ja signaaleja, peltotyöstä ja toimeentulosta, tarinoita lapsuudesta ja nuoruudesta, sosiaalisia äänimaisemia, mökillä ja metsässä, kotona ja rauhassa. Teoksessa on myös tieteellisiä artikkeleja äänimaisemasta.

Akustinen ekologia tutkii äänen ja ääniympäristön kokemista ja merkitystä ihmisen ja luonnon vuorovaikutustilanteessa. Äänimaisema koostuu ihmisen ja muun luonnon sekä yhdyskuntatoimintojen äänistä ja hiljaisuudesta. Äänimaisemat muuttuvat ajan myötä, minkä takia äänimaisemien taltiointi on osa kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Äänimaisemien keruu- ja tutkimushankkeeseen osallistuivat keskeisesti ammattikorkeakoulun opiskelijat. Hankkeen johdon edustajia on kutsuttu kertomaan tuloksista eri puolille maailmaa. Kerätty aineisto on oivallinen jatkotutkimuskohde, ja yksi tavoite on kansalaisille tärkeiden äänimaisemien suojelu.

Julkaisu:
Helmi Järviluoma, Ari Koivumäki, Meri Kytö ja Heikki Uimonen (toim.) 2006. Sata suomalaista äänimaisemaa. SKS:n toimituksia 1100. SKS, Helsinki. 251 sivua ja CD-levy. ISBN 951-746-856-3

Lisätietoja: http://www.100aanimaisemaa.fi

Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y.
Meri Kytö, projektisihteeri
puh. 040 720 6278
meri.kyto@tamk.fi

Joensuun yliopisto
Helmi Järviluoma-Mäkelä, professori, projektin johtaja
puh. (013) 251 4364
helmi.jarviluoma@joensuu.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu
Perttu Heino, tutkimusjohtaja
puh. 020 714 7613
perttu.heino@tamk.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]