UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes)
13.9.2001

Monipuolinen turvahälytin vanhuksille

Keskusyksikkö (7138 bytes)
Korkearesoluutiokuva (151 553 tavua)

Kun huonokuntoinen tai dementoitunut vanhus herää yöllä ja aikoo lähteä kävelemään, on kaatumisriski erittäin suuri. Myös vanhukset, jotka yleensä tulevat toimeen, saattavat yöllä kävellessään kaatua ja loukata itsensä niin, etteivät pysty hälyttämään apua.

Kodissaan, palvelutalossa tai vanhainkodissa asuvan ihmisen turvaksi ja hoitajien avuksi on valmistettu uusi avunpyyntölaitteisto. Se aktivoituu itsestään, koska se tunnistaa ihmisen liikkumista, sydämenlyönnit ja pienetkin hengitysliikkeet. Järjestelmä on kestävä ja helposti asennettavissa, ja se voidaan haluttaessa liittää aiempaan turvapuhelinjärjestelmään tai hoitajakutsujärjestelmään. Järjestelmän kehittäjä, vaajakoskelainen Emfitech Oy, valmistelee parhaillaan ensimmäisten laitteistojen asennusta.

Uudella turvahälytysjärjestelmällä huonokuntoisesta, dementoituneesta tai liikuntarajoitteisesta ihmisestä aktivoituu avunpyyntö automaattisesti ennalta sovittavin perustein; asetettavien raja-arvojen ylittyessä hälytys lähtee liikkeelle. Nopea hälytys pienentää vahinkoja, tapaturmia ja hoitotoimenpiteitä.

Vuodeanturi (5796 bytes)
Korkearesoluutiokuva
(103 521 tavua)

Elintoimintoja tunnistaa puolen millimetrin vahvuinen huomaamaton sähkömekaaninen anturikalvo, joka asennetaan vuoteeseen patjan alle ja lattialle vuoteen viereen. Anturikalvo on helppo asentaa ja kestävä, kalvo toimii paksunkin patjan alla, ja se voidaan asentaa lattiapäällysteen ja myös tuolin istuimen alle näkymättömiin. Järjestelmä on turvallinen; anturi toimii ilman sähkösyöttöä ja keskusyksikön käyttöjännite on enintään 24 volttia.

Kotihoidossa hälytykset antureista välittyvät esimerkiksi turvapuhelinpalveluun tai omaishoitajan matkapuhelimeen. Dementiaosastoilla, palvelutaloissa ja vanhainkodeissa järjestelmä kytketään olemassa olevaan hoitajahälytys- ja -kutsujärjestelmään.

Anturit voi asettaa antamaan hälytyksen usealla eri perusteella: vuodeanturi saadaan hälyttämään heti, jos henkilö ei ole mennyt vuoteeseen tiettyyn aikaan mennessä tai kun hän on noussut vuoteestaan. Hälytys voidaan asettaa aktivoitumaan myös vain silloin, kun ihminen ei tietyn ajan kuluessa (5 minuuttia - 5 tuntia) palaa vuoteeseen tai kun hän ei pitkään aikaan edes käy vuoteessa tai poistu siitä - aikavälillä 0,5-3 vuorokautta. Lisäksi järjestelmä saadaan haluttaessa ilmoittamaan, mikäli ihminen nousee vuoteessa istuma-asentoon ja samalla koskettaa jalallaan lattiaan aikoen nousta vuoteesta.

Lattia-anturi (7193 bytes)
Korkearesoluutiokuva
(
133 723 tavua)

Tämän uuden turvahälytysjärjestelmän yhteen keskusyksikköön voidaan kytkeä sekä vuode- että lattia-anturi, ja kunkin hälytyksen raja-arvo voi olla yksilöllinen.Omaishoitaja tai järjestelmän ylläpitäjä voi muuttaa anturien raja-arvoja langattomalla kaukosäätimellä joustavasti: hän voi säätää raja-arvoja esimerkiksi seurannassa olevan henkilön terveydentilan muututtua tai kun vuodetta alkaa käyttää aivan erilaista seurantaa vaativa toinen henkilö.

 

 

 

 

Hannu Räisänen (3874 bytes)

 

Lisätietoja:
Emfitech Oy
Heikki Räisänen
puh. (014) 332 9000
matkapuh. 0500 678 767

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes)
Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]