UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

3.5.2007

ICT Turku Oy:n kehittämällä liikennetietopalvelulla lisää tieturvallisuutta
Kuljettajalle ajon aikana tiedot omalle reitille syntyneistä haitoista

ICT Turku Oy:n johdolla on kehitetty liikennetietopalvelu, jonka avulla ajoneuvon kuljettaja saa mobiililaitteelleen ajantasaisesti oman ajoreittinsä keli-, onnettomuus-, ruuhka- ja tietyötietoja. Samalla hän saa ehdotuksen turvallisemmasta reittivaihtoehdosta, ja tätä reittiä edetessään kuljettaja saa vastaavat tuoreet tiedot. Tällainen tieliikenteen sujuvuuden haitoista kertova palvelu on kansainvälisesti harvinainen.

tietieto
Tienkäyttäjä saa mobiililaitteeseensa kulloinkin edetessään ajantasaiset tiedot turvallisesta reitistä.
Korkearesoluutiokuva (149 Kt)
Kuva: ICT Turku Oy

ICT Turun, Destian, AffectoGenimapin ja TeliaSoneran yhdessä kehittämän palvelun prototyyppi hyödyntää Destian jatkuvasti päivittämiä tieliikenteen varoitustietoja ja maailmanlaajuisen TeleAtlaksen karttoja. Palvelua voi käyttää nykyaikaisella matkapuhelimella tai esimerkiksi matkatietokoneella. Tällä ajoneuvon kuljettaja pyytää ajoreitistään ajantasaisen kartan ”päälleliimattuine” keli-, onnettomuus-, ruuhka- ja tietyötietoineen. Samalla palvelu välittää ehdotuksen toisesta, turvallisemmasta reittivaihtoehdosta.

Liikkeelle lähdettyään tienkäyttäjän ajoneuvon yksinkertainenkin GPS-paikannin välittää ajoneuvon ajantasaisen sijaintitiedon mobiililaitteessa toimivalle tieliikenteen palveluohjelmalle. Tämä hakee 5 - 10 minuutin välein ajoreitin jäljellä olevalle osalle ajantasaiset kartta- ja liikenneväylätiedot.

Kehitetyssä liikennetietopalvelussa tienkäyttäjän mobiililaitteelle välitetään kulloinkin vain hänelle olennaisin osa valtavista peruskarttatietokannoista. Palvelu järjestää kuljettajalle havainnolliset tiedot etenemistä hidastavista esteistä ja ruuhkista ja esimerkiksi varoituksen ajokelin todennäköisestä nopeasta vaikeutumisesta.

Liikennetietopalvelun prototyyppi helpottaa kuluttajalle suunniteltavan ja toteutettavan tieliikenteen varoitusjärjestelmän tuotteistamista, ja sen pohjalta on mahdollista kehittää myös kevyen liikenteen opastuspalvelu. Liikennetietopalvelua on koekäytetty moottoritiellä Turku–Helsinki, ja työ sisältyi EU-rahoitteiseen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen, jota koordinoi TeleAtlas. Hankkeen toisessa työosuudessa Motorola ja muun muassa Fiat kehittivät vastaavan liikennetietopalvelun, jota koekäytettiin Torinossa.

Lisätietoja:

ICT Turku Oy
Projektipäällikkö Timo Huttunen
puh. 040 719 2335
timo.huttunen@ictturku.com
Destia
Palvelupäällikkö Jussi Kiuru
puh. 040 060 5794
jussi.kiuru@destia.fi 


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]