UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

 

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes)
Ihminen ohjaa tekniikan luotettavaksi 7.12.2000
Häiriötä aktivoidaan OECD:n Halden-projektin NORS-ydinvoimalasimulaattorissa. Taustalla suomalaisia operaattoreita sekä prosessikaavio suurkuvanäytöllä.
Korkearesoluutiokuvat ( 2 kpl,yht.482 764 tavua)

Ihmisen toiminnan luotettavuuden syvällinen analyysi on yhä tärkeämpää, koska yhteiskunnan kaikilla aloilla tekniset järjestelmät monimutkaistuvat. Vastaavasti kasvavat vaatimukset järjestelmien käyttäjille ja kunnossapitäjille. Monet suuret onnettomuudet ovat johtuneet ihmisen toiminnasta, mutta ihmisen osuus on ollut ratkaiseva myös monia katastrofeja estettäessä. Ihmisen toimintamalli poikkeaa laitteiden toimintamallista, ja hänen kykyään yhdistää tietoa ja paikata tekniikan epäonnistumista on tutkimuksessa aliarvostettu.

Ydinvoimala-alalla erityisesti on kehittynyt ihmisen toiminnan luotettavuuden todennäköisyysperusteinen kvantitatiivinen analyysi. Muussa teollisuudessa analyysi on yleensä kvalitatiivinen, mutta ihminen-kone -järjestelmien kvantitatiivinen analyysi johtaa laadultaan parempaan riskianalyysiin. Yksi uusi edistysaskel tutkimuksessa on ihmisen
päätöksenteon ja väärien toimenpiteiden turvallisuusvaikutusten analyysi.

Uusimmat ihmisen toiminnan luotettavuuden analyysimenetelmät ottavat huomioon monen eri tieteenalan perusteet. Laajaan kokonaisnäkökulmaan kerätään tiedot kaikista tietyn tehtävän onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Analyysin eri osien pitää olla tasapainossa, on valittava oikeat matemaattiset periaatteet, ja analyysin pitää olla herkkä ihmisen toiminnan ympäristötekijöille.

Ydinvoimala-alan todennäköisyysperusteisissa turvallisuusanalyyseissa ihmisen toiminnan luotettavuuden tarkastelu on pisimmällä. Kehitystyötä ovat rahoittaneet KTM, Säteilyturvakeskus, Fortum, Teollisuuden Voima, useat pohjoismaiset yritykset ja VTT Automaatio. Tarvittava laajakatseinen näkökulma luotettavuustarkasteluun kasvaa nykyisin muillakin yhteiskunnan aloilla. Analyyseja käytetään tuotantojärjestelmien koko elinkaaren aikana; siten voidaan välttää esimerkiksi tuotannon suunnittelijan ja operatiivisen käyttäjän näkökulmien väliset ristiriidat.

Pekka Pyy

Uusia näkökulmia ihmisen toiminnan luotettavuuteen esittelee tekniikan lisensiaatti Pekka Pyy systeemianalyysi-alan väitöskirjassaan. VTT:n johdolla alalla tehty tutkimus- ja kehitystyö on johtanut ulkomaisiin tilauksiin ja yhteistyöpyyntöihin. Pyyllä on alalta pitkäaikainen kansainvälinen kokemus, ja hänet on valittu OECD:n ydintutkimusohjelman Halden Reactor Project johtoryhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2001.

Lisätietoja:
VTT Automaatio
Pekka Pyy, (09) 456 6441, 040 501 5248
Sähköposti: pekka.pyy@vtt.fi

Lisätietoja Halden-projektista:
http://www.ife.no/english/

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes)
Kaikki uutiset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Valokuvat copyright Kalle Heiska.
invisible.gif (43 bytes)
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]