UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
27.09.2004

Tampereen ammattikorkeakoulusta pk-yritysten tueksi uusia kehittämishankkeita

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK vahvistaa asemaansa maakuntansa yritysten läheisenä kehittämistoiminnan kumppanina. TAMK on määritellyt painoalat, joiden perustalle se rakentaa lähivuosienkin tutkimus- ja kehitystoimintansa. Yritysten tarpeisiin räätälöitävät kehittämishankkeet varmentavat niiden toimintaa ja samalla nuoret osaajat tutustuvat yritystoimintojen kulmakiviin.

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) tutkimusjohtaja Perttu Heino sanoo TAMKin tutkimus- ja kehitystoiminnan perustuvan jo olemassa oleviin TAMKin vahvuuksiin. Kuvassa Heino kokeilee ilman pienhiukkaspitoisuuden mittaamista ELPI-laitteella (Electrical Low Pressure Impactor).
Korkearesoluutiokuva (560 Kt)
Kuva: Jarmo Lilja

Pk-yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa. Sen rinnalle ne tarvitsevat markkinoinnin, teknisten mittausten, tuotekehityksen ja mm. verkostoitumisen käytännöllisiä kehittämispalveluja. Näiden järjestämiseen TAMKin liiketalouden, taiteen ja viestinnän sekä tekniikan ja metsätalouden yksiköillä on erinomaiset mahdollisuudet. Kehittämishankkeissaan TAMK keskittyy nykyisiin vahvoihin osaamisiinsa siten, että hankkeiden oleellisia osia ovat kumppanuus pirkanmaalaisten pk-yritysten kanssa sekä yhteys opetukseen ja opiskeluun.

TAMKissa vahvistettava tutkimus- ja kehitystyö yritysten kanssa tuo näihin yhä osaavampaa työvoimaa ja uusimman tiedon sekä oppilaitokseen lisää yrittäjämyönteistä ajattelua. Keskinäinen yhteistyö tuo myös molempien osapuolien huippulaitteet entistä hyödyllisempään, molemminpuoliseen käyttöön. Lisäksi painoaloihin keskittyminen ja oppilaitoksen poikkitieteellisyys ovat etuja, jotka helpottavat maakuntalaisten pääsyä mukaan korkeatasoisiin julkisrahoitteisiin hankkeisiin.

Nykyiset TAMKin alueelliset huippuhankkeet liittyvät konepajayritysten kilpailukykyyn, piha- ja ympäristörakentamiseen sekä yrityksen sähköiseen liiketoimintaan ja yrityskummiuteen. Kansalliset kärkihankkeet koskevat digi-tv-ohjelmatuotantoa, paperin päällystystä, sähköistä talotekniikkaa ja eri materiaalien (mm. tupasvilla) käyttöä jätevesien suodatuksessa. Kansainväliset huippuhankkeet liittyvät kansainväliseen liiketoimintaan, tietokonepeleihin, kuivakäymälöihin ja mm. Viipurin kaupungin mallintamiseen vanhoista rakennuspiirustuksista.

Tutkimustoiminnan painoaloikseen TAMK on määrittänyt yrityksen ja koulutuksen kansainvälisen ja lähialueyhteistyön (Venäjä, Kiina, Baltia ja Afrikka), haja-asutusalueen ympäristöteknologian, hyvinvointiasumisen, tuotannon ja tuotekehityksen mittaukset, uudet mediaympäristöt ja yrittäjyyden toimintamallit. Näillä TAMK syventää yhteistyötä erityisesti Tampereen yliopistojen, Pirkanmaan ammattikorkeakoulun, VTT:n, Tampereen osaamiskeskusohjelmien ja yritysten kanssa. Opettajat ja opiskelijat osallistuvat tutkimus- ja kehitystöiden valmisteluun, ja hankkeiden tärkeiksi osiksi tulevat uusimman tiedon hankinta opetustyöhön sekä perus- ja jatko-opiskelijoiden opinnäytetyöt.

TAMKin tutkimus- ja kehitystoimintaa on alkanut johtaa vuosi sitten nimetty tutkimusjohtaja. Alueellinen yritysten palvelemiseksi tehtävä tutkimus- ja kehitystyö on myös nostettu valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen toiseksi tehtäväksi tuoreeseen ammattikorkeakoululakiin.

Lisätietoja: www.tamk.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu
Perttu Heino, tutkimusjohtaja
puh. (03) 264 7613, 050 401 2168
perttu.heino@tamk.fi
Tampereen kaupunki
Harri Airaksinen, elinkeinojohtaja
puh. (03) 3146 6107, 040 504 1215
harri.airaksinen@tt.tampere.fi

Kuva: Tampereen kaupunki


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]