UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni

Pages in English
invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes)

07.03.2002

Ihminen on herkille elektroniikkaosille suuri vaara
VTT johtaa eurooppalaista staattisen sähkön suoja-asututkimusta

Staattinen sähkö on merkittävä riski elektroniikkalaitteiden laadulle, koska elektroniikkaosat ovat aiempaa pienempinä yhä herkempiä vikaantumaan. Oleellista on myös staattisen sähkön aiheuttamista vioista syntyvä taloudellinen vahinko. VTT on valittu johtamaan kansainvälistä työtä, jonka tuloksena määritellään tieteellisin perustein uutta maailmanlaajuista staattisen sähkön standardia elektroniikka-alalla käytettäville suoja-asuille.

elektr_tuotanto

VTT:n johtamasta staattisen sähkön suoja-asututkimuksesta odotetaan selkeyttä "viidakkoon", jossa nykyisin ollaan valittaessa elektroniikkaosien käsittelyn aikana tarpeellisia suojavaatteita.
Korkearesoluutiokuva
Kuva: Nokia

Ihminen on pölyhiukkasineen ja staattiselle sähkölle varautuvana suuri vaara yhä herkemmille elektroniikka-alan osille ja tuotannolle. VTT selvittää johtamassaan, pääosin EU-rahoitteisessa hankkeessa nykyisin ja lähitulevaisuudessa suoja-asuille asetettavia vaatimuksia. Se määrittelee myös ajanmukaiset menetelmät, joilla alan teollisuus voi käytännössä todeta uuden suoja-asun ominaisuudet ja yksinkertaisesti tarkistaa aika ajoin työntekijöiden käyttämät suoja-asut. Tässä 1,2 miljoonan euron hankkeessa on mukana maailmanluokan tekstiilitutkimuslaitoksia sekä Nokia Oyj ja mm. merkittävä elektroniikka-alan sopimusvalmistaja Celestica Italia.

Uuden standardin ansiosta markkinoille tulee hyviä ja tasalaatuisia suoja-asuja, ja elektroniikka-alalla vikaantumisriskit pienenevät. Standardista hyötyvät myös suoja-asujen valmistajat sekä osittain palo- ja räjähdysvaarassa olevat kemianteollisuuden haarat. Voimassa olevan staattisen sähkön standardin mittausmenetelmät ovat 1980-luvulta, eivätkä ne täytä enää alkuunkaan nykyisin asetettavia vaatimuksia.

– Suoja-asuviidakkoon tarvitaan selkeyttä. Erityisesti haluamme suoja-asujen valmistajille ja niiden käyttäjille yhteiset mittausmenetelmät. Vaatemateriaalit ja saumarakenteet ovat kehittyneet valtavasti. Parhaalla elektroniikkaosien käsittelyyn tarkoitetulla suoja-asulla on kuitenkin monta ratkaisevan tärkeää ominaisuutta. VTT on tieteellisestikin tullut alan kärkeen, siksi se on hyvä johtamaan tätä suoja-asualan eurooppalaista kärkihanketta, kansainvälisen IEC-standardointijärjestön työryhmän jäsen, Nokia Oyj:n projektipäällikkö Terttu Peltoniemi sanoo.

Lisätietoja:

http://estat.vtt.fi


jaakko_paasi_terttu_peltoniemi


VTT Tuotteet ja tuotanto
Jaakko Paasi, erikoistutkija
puh. (03) 316 3758, 040 820 6138
jaakko.paasi@vtt.fi

Nokia Oyj
Terttu Peltoniemi, projektipäällikkö
puh. 071 805 7278, 040 701 2803
terttu.peltoniemi@nokia.com


invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes)

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
invisible.gif (43 bytes)
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]