UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
08.06.2005

VTT:n menetelmillä yhä parempia työasuja staattiselta sähköltä suojautumiseen
Räjähdysherkälle teollisuudelle ja vaativille elektroniikkaosille lisää suojaa

VTT:n johdolla on kehitetty menetelmiä, joiden avulla työasuja valmistavat yritykset voivat tehdä staattisen sähkön purkaukselta yhä paremmin suojaavia työasuja. Ilman hyvää suojavaatetta staattinen sähkövaraus voi purkautuessaan rikkoa tuotteen herkän elektroniikkaosan ja aiheuttaa vahinkoja palo- ja räjähdysalttiissa teollisuudessa. VTT:n johtaman kansainvälisen tutkimuksen tulokset luovat perustan alalle pitkään odotetulle standardille.

Nokia Oyj on perehtynyt elektroniikkatuotannossaan staattisen sähkön hallittuun purkautumiseen.
Korkearesoluutiokuva (845 Kt)
Kuva: Nokia Oyj

VTT:n tutkimustulokset helpottavat jo nykyisin korkealaatuisten suojavaatteiden kehittämistä ja valmistusta. Tulokset edistävät elektroniikka-alan ja paloherkän teollisuuden tuotannon turvallisuutta ja tuotteiden korkealaatuisuutta. Lisäksi suojavaatteita käyttävät teollisuusyritykset voivat seurata yhä tarkemmin käyttämiensä työasujen suojaominaisuuksien säilymistä.

Kolmevuotisessa yhteiseurooppalaisessa hankkeessa kehitettiin uusia ja tutkittiin aiempia menetelmiä, joilla työvaatteita valmistavat ja niitä käyttävät yritykset voivat todeta ja varmentaa työvaatteen kyvyn suojata tuote, tuotantotila tai henkilö staattisen sähkön purkaukselta. Alalle valmistellaan standardia, joka tuo tulevaisuudessa kansainväliset vaatimukset staattisen sähkön purkamiseen tarkoitetuille suojavaatteille.

Staattisen sähkön varaus syntyy useimmiten ihmisen toiminnasta, vaatteiden ja tekstiilien hankautumisesta. Ellei sähköinen varaus pääse purkautumaan hallitusti sitä varten suunnitellun suojavaatteen kautta, varaus saattaa kasvaa ja lopulta purkautua äkillisesti. Tällainen purkaus saattaa rikkoa erityisesti yhä herkemmän elektroniikkaosan ja sytyttää tulipalon tai räjähdyksen.

Staattisen sähkön purkaukselta suojaava vaate perustuu sähkönjohtavuuteen. Suojavaate johtaa vain sen verran sähköä, että siihen tai sen alapuoliseen vaatekertaan syntyvä varaus purkautuu vaarattomasti vähitellen. Tällaisia vaatteita kansainvälisille markkinoille valmistavia yrityksiä ovat Suomessa mm. Image Wear Oy ja Standa Oy, joiden kanssa VTT:llä on myös erillisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

VTT:n johtamaan tutkimushankkeeseen osallistuivat SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, belgialainen tekstiiliteknologian tutkimuskeskus Centexbel, saksalainen tekstiilitutkimuslaitos STFI ja Genovan yliopisto. Yrityksistä hankkeeseen osallistuivat italialainen Celestica ja Nokia Oyj. Hankkeen rahoittivat Euroopan komissio, osallistuneet tahot ja Nordic Innovation Centre.

Hankkeen tuloksia esitellään 14.-17.6. Espoon Hanasaaressa, VTT:n järjestämässä kansainvälisessä sähköstatiikan konferenssissa ELECTROSTATICS 2005: http://electrostatics2005.vtt.fi

Lisätietoja:


Kuva: VTT

Kuva: Nokia Oyj
VTT Tuotteet ja tuotanto
Jaakko Paasi, erikoistutkija
puh. 020 722 3758
jaakko.paasi@vtt.fi
Nokia Oyj
Terttu Peltoniemi, Senior Specialist
puh. 071 805 7278, 040 701 2803
terttu.peltoniemi@nokia.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]