UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

17.12.2009

Vähittäiskaupan alan aikuisille uusi oppimisaineisto
Verkko-opiskelussa osaaminen vahvistuu työn ohessa

Vähittäiskaupan alalla työskenteleville aikuisille on tehty nykyaikainen verkko-oppimisaineisto kansainvälisellä yhteistyöllä. Aineiston suunnittelussa ja toteutuksessa aikuis- ja verkko-oppimisen asiantuntijana on ollut Tampereen ammattikorkeakoulu. Kehittämistyöhön osallistui kaksi islantilaista ja yksi skotlantilainen oppilaitos, ja työn rahoitti pääosin EU:n Leonardo da Vinci innovaatioiden siirto-ohjelma.

Hanna Torp ja Marianna Leikomaa
Lehtori Hanna Torp (vas.) ja projektipäällikkö Marianna Leikomaa Tampereen ammattikorkeakoulusta ovat kehittäneet vähittäiskaupan alalle uuden, etenkin aikuisille suunnitellun oppimateriaalikokonaisuuden.
Korkearesoluutiokuva (1523 Kt)
Kuva: TAMK

Vähittäiskauppa-alan oppimissaineiston kehittämishankkeessa muokattiin oppimismateriaalia monimuotoiseksi, tietoverkkopohjaiseksi aineistoksi. Tämän ansiosta alan työntekijöillä on mahdollisuus täydentää osaamistaan työn ohessa. Toinen etu on, että verkko-oppimisen ohessa  työntekijälle tulevat tutuiksi kaupanalan internet-pohjaiset työkalut, joiden käyttö kaupanalalla kasvaa jatkuvasti.

Pitkän työkokemuksen omaaville aikuisille on tavallista, että he haluavat alkaa uuden oppimisen omia ja vertaistensa työkokemuksia jakamalla. Tämän mahdollistaa kehitetty verkko-pohjainen oppimateriaali: opiskelijat oppivat itsenäisesti työskennellen, toisille opiskelutuotoksensa arvioitaviksi jakaen ja vuorovaikutteisesti esimerkiksi videokonferenssien ja wiki- sekä keskustelutyökalujen avulla.

Oppimisaineisto tukee työntekijän elinikäistä oppimista. Opintojen avulla työntekijät tunnistavat aiempaa paremmin omat vahvuutensa, ja he saavat ajantasaisen muodollisen pätevyyden vähittäiskauppa-alan osaamisestaan. Verkkopohjainen oppimisaineisto panee aikuisopiskelijat tutustumaan vähittäiskaupan alalla hyödynnettäviin verkkotyökaluihin; uusimpia kilpailukykyä helpottavia asioita tuodaan nykyisin esille paljolti esimerkiksi blogikirjoittelussa.

Kehittämishankkeen islantilaiset ja skotlantilaiset osapuolet kartoittivat vähittäiskauppa-alan aikuisopiskelun tarpeita. Oppimisaineisto on 35 opintopisteen kokonaisuus, 9 moduulia: osto-ja myyntitoiminta, rahoitus, tietotekniikka, hallinnointi ja mm. markkinointi. Koko opintosisältö on rytmitetty kahden vuoden opiskeluun, mutta moduuleja voi suorittaa myös irrallisina.

Kansainvälisesti kehitettyyn vähittäiskaupan oppimisaineistoon tuotiin erilaisia eurooppalaisia kaupanalan piirteitä. Aineisto vahvistaa aikuisopiskelijan kansainvälisen kaupan käytänteiden ja standardien tuntemusta, ja siksi se vahvistaa työntekijän ja kaupanalan kansainvälistä kilpailukykyä.

Uudesta oppimisaineistosta on tehty englannin-, islannin- ja suomenkieliset versiot, ja ne ovat valmiit tammikuussa 2010. Kehittämistyö on osa Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Hyvän kansainvälisen yhteistyönsä pohjalta oppimisaineiston kehittämisosapuolet ovat kiinnostuneita luomaan uutta, tietoverkkopohjaista aikuisopiskelijoille suunnattua koulutusta liiketalouden alalle.

Lisätietoja: http://www.leoretail.com

Tampereen ammattikorkeakoulu
Marianna Leikomaa, projektipäällikkö
puh. 040 836 2998
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu
Hanna Torp, lehtori 
puh. 040 059 7774
etunimi.sukunimi@tamk.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]