UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

17.6.2009

Rakennusalan liiketoimintatiedon hallintaan opaskirja

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja VTT ovat yhdistäneet kehittämishankkeessa rakennusalan yritysedustajien kanssa alan käytännöllisen liiketoimintatiedon käsittelyn ja teoreettiset tietojohtamisen menetelmät. Hankkeen aikana keskinäiset työpajat ovat olleet oppimisprosessi alan trendeistä tietoa tuottaville tutkijoille, niitä tietoja liiketoiminnassaan käyttäville yritysjohtajille ja tietojohtamisen tutkijoille. Kehittämistyön tuloksena on julkaistu parhaita rakennusalan liiketoimintatiedon hallinnan käytäntöjä esittelevä opaskirja.

Rakennusopas
Esimerkiksi Venäjältä saatavan rakennusalan liiketoimintatiedon tulkinta vaatii erityisosaamista. Kuva asuinrakennustyömaalta Kamennoostrovskiy prospekt -kadulta Pietarista kesällä 2008.
Korkearesoluutiokuva (1249 Kt)
Kuva: Eero Nippala

Rakennusalan liiketoimintatiedon hallinnan kehittämishankkeen aikana etenkin alan yritysedustajat pitivät erityisen hyvänä vuorovaikutteista työpajatyöskentelyä. Kuuden työpajan aiheina olivat tiedonhallinnan organisointi, kausiluonteisuus alan liiketoiminnoissa, hiljainen tieto ja esimerkiksi liiketoimintatietojen hallinnan hyötyjen todentaminen. Työpajoissa yritysedustajien tietojenkäsittelyn käytäntöjä sovitettiin tietojohtamisen teoreettisiin menetelmiin.

Kehittämishankkeen aikana neljässä rakennusalan yrityksessä aloitettiin liiketoimintatiedon hallinnan organisointi: määritettiin tietotarpeet, tietojen analysointitavat ja vastuuhenkilöt ja kuvattin koko tiedonhallinnan prosessi yrityksessä. Liiketoimintatiedon hyvä hallinta koettiin tärkeäksi etenkin niissä yrityksissä, joiden strategiana oli kehittää vientiä Venäjälle ja Itä-Eurooppaan.

Oppaaseen kirjatut, kehittämishankkeen työpajoissa todetut esimerkit parhaista käytännöistä rakennusalan liiketoimintatietojen hallinnassa antavat yrityksille jäsennellyt tavat määritellä olennainen liiketoimintatieto, tämän hankintatavat ja hyödyntäminen. Opas auttaa myös tutkijoita yritysten strategista ja operatiivista suunnittelua helpottavan ennakkotiedon tuottamisessa. Etenkin joistakin vientimaista saatavat tiedot poikkeavat sillä tavalla Suomessa totutuista, että niiden tulkinta edellyttää erityisosaamista.

Verkostoituminen, uusin tieto- ja viestintäteknologia ja globalisaatio ovat luoneet mahdollisuuden menestyä rakennusalan vientimarkkinoilla. Menestyneet yritykset ovat voineet ennakoida mahdollisuutensa, kun ne ovat osanneet hankkia ajan- ja tarkoituksenmukaiset, vientimaitaan koskevat toimintaympäristön muutostiedot. Olennaista on ollut saada strategisen ja operatiivisen suunnitteluun tueksi alan paikallistiedot virheettöminä ja oikein tulkittuina.

Parhaiten menestyneet suomalaiset rakennusalan yritykset ovat varmistaneet liiketoimintatietojen hallinnan päätoimisilla henkilöillä. Tällaisia henkilöitä pienissä yrityksissä ei ole, mutta jotkin pk-yrityksetkin ovat menestyneet muun toimen oheen vastuutetulla liiketoimintatietojen hallinnalla.

Rakennusalan liiketoimintatiedon hallinnan kehittämishankkeen ja alan oppaan rahoittivat Tekes, TTY, VTT ja TAMK. TAMKin osuus työstä oli osa TAMKin tutkimus- ja kehitystyötä.

Julkaisu:  Vuori, V; Myllärniemi, J; Hannula, M; Nippala, E; Ala-Kotila, P; Riihimäki M: Rakennusalan liiketoimintatiedon hallinnan opas. Rakennustieto Oy, v. 2008. ISBN 978-951-682-895-7.

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Lehtori, projektipäällikkö Eero Nippala
puh. 040 546 0174
etunimi.sukunimi@tamk.fi 
Eero Nippala


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]