UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

 

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes)
Prosessilaitoksiin optimoitu käyttövarmuus 15.1.2001

Prosessilaitoksia käyttävien työhön vaikuttavat uudet ympäristöperustaiset vaatimukset ja muutokset prosessien hallintajärjestelmissä. Käyttäjiltä vaadittava ammattitaito ja laitosten toimintatavat muuttuvat, ja kaikki muutokset vaikuttavat laitosten käyttövarmuuteen. Käyttövarmuuden selvittämiseksi on laadittu uusi, integroitu arviointi- ja kehittämismenetelmä.

Menetelmän avulla käyttövarmuudesta saadaan aiempaa kokonaisvaltaisempi analyysi ja käsitys inhimillisten tekijöiden vaikutuksesta täsmentyy. Siten voidaan analysoida, miten käyttäjät toiminnassaan ottavat huomioon käyttövarmuuteen vaikuttavat riskit, ja miten toimintatavat vaikuttavat järjestelmän käyttövarmuuteen.

Työn keskeistä sisältöä ja siitä syntyviä vaatimuksia voidaan myös käsitteellistää. Se auttaa yrityksen johtoa kehittämään yrityksen toimintaa ja luomaan yritykselle uutta toimintakulttuuria. Lisäksi mallintamisen avulla saatuja tuloksia voidaan hyödyntää henkilöstön koulutuksen suunnittelussa.

Mallintamismenetelmän ovat kehittäneet Fortum Service Oy ja VTT Tekesin käyttövarmuus kilpailutekijänä-teknologiaohjelmassa, ja se perustuu Fortumin Hämeenlinnan voimalaitoksella tehtyyn tutkimukseen. Menetelmä integroi psykologisen

Maria Nuutinen

toimintatavan sekä systeemianalyyttisen luotettavuuden tutkimusmenetelmät. Arviot inhimillisten tekijöiden vaikutuksista prosessin ohjaukseen ja kunnossapitoon ovat riittämättömiä, mikäli ne perustuvat pelkästään laitosten häiriöraportteihin.

Lisätietoja:
VTT Automaatio
Maaria Nuutinen
(09) 456 6758
matkapuh. 040 550 8615
maaria.nuutinen@vtt.fi

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes)
Kaikki uutiset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Valokuvat copyright Kalle Heiska.
invisible.gif (43 bytes)
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]