UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
13.06.2005

VTT: Prosessiteollisuuden tuotantoon tehoa ja turvallisuutta varautumalla häiriöihin jo suunnittelussa

Prosessiteollisuuden kokonaistuotantoa voidaan tehostaa ottamalla huomioon jo prosessien suunnitteluvaiheessa nykyistä paremmin tuotantoprosessin erilaiset käyttötilanteet sekä mahdolliset häiriöt ja poikkeustilanteet. Siten voidaan parantaa tuotteiden laatua, tuotannon tehokkuutta ja turvallisuutta sekä säästää ympäristöä.

– Metso Automation panostaa teollisuusprosessien häiriönhallinnan kehittämiseen yhteistyössä VTT:n kanssa, Metso Automationin tutkimuspäällikkö Hannu Paunonen sanoo.
Korkearesoluutiokuva (909 Kt)
Kuva: Kalle Heiska

VTT selvitti poikkeustilanteista syntyviä käytännön haasteita mm. haastattelemalla automaatio-, energia- ja puunjalostusteollisuusyritysten edustajia. Samalla jäsenneltiin ongelmakenttää ja määriteltiin vaatimuksia kehitettäville uusille menetelmille häiriö- ja poikkeustilanteiden hallinnan helpottamiseksi.

Tutkimuksen mukaan prosessien hallintaa voidaan tehostaa ennakoimalla ja varautumalla häiriöihin ja poikkeustilanteisiin nykyistä paremmin jo prosessia suunniteltaessa. Myös prosessin käytön aikana häiriöihin kannattaa paneutua nykyistä enemmän silloin, kun päätetään prosessilaitoksen huolto- ja kunnossapitotoimista. Prosessin käytössä tapahtuvia virheitä voidaan vähentää mm. käytettävyyssuunnittelulla. Käytettävyyssuunnittelun lähtökohta on, että hyvällä suunnittelulla ihmisten tekemiä virheitä voidaan vähentää ja niiden seuraukset minimoida.

Hyvä häiriö- ja poikkeustilanteiden hallinta parantaa tuotannon tehokkuutta ja tuotteiden laatua ja lisää turvallisuutta. Nykytilanteen parantamiseksi tarvitaan yhä enemmän yhteistyötä prosessien ja prosessiautomaation suunnittelijoiden kesken, parempaa dokumentointia ja kunnossapidon huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa. Laitokselle valittavalle automaatiolle on aluksi määritettävä yksilölliset käyttäjävaatimukset, ja suunnittelijoiden on ymmärrettävä nykyistä paremmin, minkälaisiin asioihin operaattorin pitää reagoida käytännön poikkeustilanteissa. Lisäksi on tarkistettava oikeiksi ja käytännöllisiksi ne prosessista saadut ja operaattorille esitettävät tiedot, joista poikkeustilanteissa kulloinkin hälytetään.

VTT:n koordinoiman prosessiteollisuuden häiriö- ja poikkeustilanteiden tutkimushankkeen päärahoittajana toimi Tekes. Hankkeeseen osallistuivat myös Metsä-Botnia, Fortum Service ja Metso Automation sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

Julkaisu BTUO42-051326: Maskuniitty, Matti; Tommila, Teemu; Kupila, Kati; Savioja, Paula; Syrjälä, Sami; Lappalainen, Jari; Heikkilä, Anna-Mari; Automaatio teollisuuslaitoksen poikkeustilanteiden hallinnassa. VTT Tuotteet ja tuotanto, 2005.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Matti Maskuniitty, tutkija
puh. 020 722 3265
matti.maskuniitty@vtt.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]