UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
02.02.2006

VTT:n menetelmillä pk-yritys loi strategian kansainvälisyyteen

VTT:n kehittämillä menetelmillä teollisuuden pk-yritykselle selviää, miten tämän pitää kehittää toimintaansa vahvistuakseen ja päästäkseen lopputuotteen valmistajan kumppaniksi kansainvälisille markkinoille. VTT:n menetelmät soveltuvat pk-yrityksen vision ja strategian täsmentämiseen niin metalli-, konepaja- kuin huonekaluteollisuudessakin.

VTT:n liiketoiminta- ja teknologiaosaamiseen pohjautuvilla uusilla menetelmillä ja toimintamalleilla pk-yritys pystyy selvittämään alansa kansainväliset haasteet, määrittämään oman visionsa ja täsmentämään strategiansa jatkuvasti muuttuvilla kansainvälisillä markkinoilla. Menetelmien avulla pk-yritys pystyy vahvistamaan kasvuhakuisuuttaan, mikä osaltaan lisää yrityksen uskottavuutta. Siten pk-yritys voi kehittyä halutuksi kumppaniksi, kun merkittävät suomalaiset yritykset harkitsevat kotimaisen alihankkijan ottamista mukaansa globaaleille markkinoille.

VTT:n menetelmät käyttöön ottanut metallialan yritys HT Lasertekniikka Oy:n loi yritykselle uuden vision vuodelle 2010 ja määritteli strategisen polun kohti visiota. Yrityksen strategiatyötä johti VTT, ja uudet toimintatavat otettiin yrityksessä käyttöön tammikuussa 2006.

HT Lasertekniikka on 200 hengen yritys, joka on laajentanut toimintaansa peräti 12 paikkakunnalle. VTT:n menetelmillä yritykselle luodaan konsernimaista toimintakulttuuria, jonka saavuttamiseksi eri paikkakuntien toiminnat analysoitiin ja näille kullekin määritettiin uudet tavoitteet ja erikoistumisala. Jo uudistumistyön valmisteluvaiheessa aiempaa tiukempi yrityksen sisäinen verkottuminen on lisännyt yhteistyötä yrityksen eri liiketoimintojen kesken. Yhteistyön ansiosta yritys on jo voinut esimerkiksi pienentää merkittävästi kulujaan yhteisillä materiaalihankinnoilla.

Hankkeen aikana yritys määritteli tavoitteekseen kehittyä merkittäväksi pohjoismaiseksi toimijaksi alallaan. Kehittämistyö on tuonut luotettavuutta yrityksen kasvuhakuisuuteen, ja yritys onkin jo saanut, paitsi merkittäviä säästöjä, lisää orastavia yhteyksiä kumppanuuteen suurten lopputuotevalmistajien kanssa. HT Lasertekniikka arvioi liikevaihtonsa kaksinkertaistuvan kolmessa vuodessa 27 miljoonasta eurosta 54 miljoonaan.

VTT:n johtaman kehittämistyön rahoittivat Tekes ja Työelämän kehittämiskeskus Tykes.

Lisätietoja:

VTT
Jyrki Poikkimäki, asiakaspäällikkö
020 722 3238
jyrki.poikkimaki@vtt.fi

HT Lasertekniikka Oy
Osmo Halonen, varatoimitusjohtaja
040 516 5060
osmo.halonen@htlaser.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]