UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
24.10.2005

VTT:n menetelmien avulla maanalaiset tilat paloturvallisemmiksi

VTT on kehittänyt menetelmiä maanalaisten tilojen paloturvallisuuden arvioimiseksi. Menetelmien avulla voidaan tarkentaa ja yhtenäistää nykyisin suuresti vaihtelevia maanalaisten tilojen paloturvallisuusvaatimuksia. Yhtenäiset vaatimukset helpottavat maanalaisiin rakennuksiin suunniteltavien paloturvallisuusratkaisujen kustannusten arviointia ja pienentävät vahinkoriskiä maan alle rakennetuissa metroasemissa, vapaa-ajan tiloina käytettävissä väestösuojissa, pysäköintihalleissa sekä huoltotunneleissa.

Autopalosta syntyvän savun leviämisen simulointi maanalaisessa pysäköintitilassa.
Piirros: VTT


VTT on tutkinut kehittämillään paloturvallisuuden arviointimenetelmillä Helsingissä maan alla sijaitsevan metroaseman, pysäköintihallin, väestösuojan ja yhteiskäytössä olevan ns. huoltotunnelin paloturvallisuutta. Tulosten mukaan niihin tehdyt paloturvallisuussuunnitelmat perustuvat pääosin oikeisiin, mutta osittain myös epävarmoihin arviointeihin savunpoistosta, palon etenemisen estämisestä, ihmisten mahdollisuuksista poistua turvaan sekä pelastustoimista mahdollisessa palotilanteessa.

Kokonaan maan alle rakennetuille tiloille ei nykyisin vaadita aina edes rakennuslupaa. Lisäksi kuntien viranomaisten määrittämät maanalaisten tilojen paloturvallisuusvaatimukset vaihtelevat paljon. Siten paloturvallisuusratkaisut tulevat hyvin erilaisiksi, ja niin viranomaisille kuin suunnittelijoillekin aiheutuu paljon päällekkäistä työtä.

Helsingissä on 9 miljoonaa kuutiometriä maan alle rakennettua tilaa, suuruusluokkaa 100 Eduskuntatalon verran, ja maanalaisia huoltotunneleita on 250 kilometriä. Maanalaiset rakennukset säästävät energiaa ja niiden määrä kasvaa edelleen nopeasti Suomessa ja esimerkiksi Kiinassa. Muualla Euroopassa maan alle rakennetaan suhteellisesti enemmän teitä ja rautateitä.

Paloturvallisuuden kannalta maanalaisen tilan suurimpia vaikeuksia maanpäälliseen verrattuna ovat, että mahdollisessa tulipalossa tuli ja savu sekä ihmiset pyrkivät samaan suuntaan - ylöspäin - ja että maanalaisessa tilassa lämpötila voi nousta erittäin korkeaksi, koska lämpöenergia ei pääse siirtymään ulkoilmaan. Syttymisen jälkeen ensimmäiset minuutit ovat tärkeitä ihmisten turvaan ja raittiiseen ilmaan pääsemiseksi, sillä savun aiheuttaman huonon näkyvyyden vuoksi voi nopeasti eksyä poistumistieltä. Kuumuus ja huono näkyvyys vaikeuttavat myös savusukeltajien pelastustyötä.

VTT on kehittänyt paloturvallisuuden ja ihmisten evakuoinnin simulointitekniikkaa viisi vuotta yhteistyössä USA:laisen alan huippuyhteisön National Institute of Standards and Technologyn kanssa. Valmisteilla olevassa jatkoprojektissa VTT:n tulosten pohjalta tullaan kirjoittamaan opas maanalaisten tilojen paloturvallisuussuunnitteluun.

VTT:n tutkimuksen rahoittivat VTT, Työsuojelurahasto, ympäristöministeriö, sisäasianministeriö, puolustusministeriö ja Fläkt Woods.

Lisätietoja:


Kuva: VTT
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Simo Hostikka, tutkija
puh. 020 722 4839
simo.hostikka@vtt.fi
Helsingin kaupunki
Marko Järvinen, aluepalomestari
puh. 050 541 8459
marko.jarvinen@hel.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]