UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
06.09.2004

Vaatetusalalle kannustava tuotantopalkkausmalli

Farkkuvaatteita valmistava M.A.S.I Company Keiteleeltä on kehittänyt VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa vaatevalmistukseen tuotantopalkkaustavan. Sen avulla yritys uskoo tehokkuutensa paranevan, koska uusi palkkaustapa kannustaa työntekijää kehittämään monitaitoisuuttaan ja tekemään ryhmätyöllä nykyistä joustavammin lopputuotteet valmiiksi. Samalla yrityksen palkanlaskenta helpottuu. Tuotantopalkkausmalli soveltuu yrityskohtaisin muutoksin muuhunkin kappaletavarateollisuuteen, esimerkiksi elektroniikka- ja metalliteollisuuteen.

M.A.S.I Companyssa uskotaan tuotantopalkkauksen lisäävän vaatevalmistuksessa työn mielekkyyttä ja tuottavuutta.
Korkearesoluutiokuva (798 Kt)
Kuva: M.A.S.I Company

Kehitetty kannustava tuotantopalkkaustapa motivoi työntekijää palkitsemalla henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen ja tuotantoryhmän kokonaistuloksen perusteella. Tuotantopalkkaus helpottaa myös palkanlaskentaa, koska päivittäinen työteliäs suora urakkalaskenta vähenee. Kehitetyn palkkamallin avulla yrityksen kannattavuutta voidaan parantaa, koska valmistusketju muuttuu nykyistä joustavammaksi ja ylimääräiset varastot vaiheiden välillä ovat tarpeettomia. Samalla ompelijoiden fyysisesti raskas työ muuttuu osaamisen kehittämisen myötä monipuolisemmaksi. MASI Companyn ompelijat olivat avainasemassa, kun palkkausmalli räätälöitiin heille.

Naisvaltaisella tekstiili- ja vaatetusalalla Suomessa kasvu on olematonta ja hintakilpailu on kovaa. Alan suomalaisen toiminnan jatkumiseksi on pakko kehittää uusia toimintamalleja. Esimerkiksi tuotantosarjojen pienentyessä yritysten kannattaa palkita työntekijän monitaitoisuus, ja toimivalla ryhmätyöllä saadaan pääomaa turhaan sitovat keskeneräiset työt nopeasti valmiiksi.

Tuotantopalkkausmallin kehittämistä on tutkittu vain vähän vaatetusteollisuudessa. MASI Companyssa on jo pitkään haluttu saada käyttöön moderni palkanlaskentatapa. Yrityksessä on todettu, että peräkkäiset, toisistaan riippuvat työvaiheet etenevät parhaiten ja tehokkaasti ryhmässä "yhteiseen hiileen puhaltamalla". Työn mielekkyyttäkin lisäävä monitaitoisuus tukee ryhmän hyvää tulosta. MASI Company kokeilee uutta palkanlaskentaa syksyllä.

Lahtelaiselle Naisten Pukutehtaalle kehitettiin samassa tutkimushankkeessa järjestelmällinen ja aikataulutettu suunnitelma sesonkituotteiden valmistamiseksi. Siinä uuden sesonkivaatteen luova suunnittelu, mallisarjan teettäminen, tuotteen myynti, kangastilaukset ja lopputuotteen valmistus markkinoille aikataulutettiin oleellisesti nykyistä selkeämmäksi. Siten koko sesonkituotteen monivaiheinen tuotantoketju saadaan tehokkaaksi ja täsmälliseksi, ja vaatteet tulevat kuluttajalle tarjolle nykyistä varmemmin haluttuun aikaan.

Vaatetusyritysten toiminnan kehittämisprojektin rahoittivat M.A.S.I Company, Naisten Pukutehdas, Työsuojelurahasto, työministeriön Työelämän kehittämisohjelma ja VTT.

Julkaisut:

  • Palkitseminen kilpailukyvyn parantajana. Tuotantopalkkauksen kehitysmenetelmät vaatetusalalla (VTT Tiedotteita nro 2251).
  • Toimintamallien kehittäminen vaatetusteollisuudessa – NiceNet-projekti (TYKES-julkaisu nro 34).

Lisätietoja:


Kuva: VTT
VTT Tuotteet ja tuotanto
Heli Riikonen, tutkija
p. (03) 316 3217, 040 779 4148
heli.riikonen@vtt.fi
M.A.S.I Company
Aini Rinne, tuotantopäällikkö
p. 0400 192 211
aini.rinne@masicompany.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]