UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
07.04.2004

VTT:n laite paljastaa ajoneuvojen pakokaasupäästöt suoraan liikenteestä
"Suursaastuttajille" tietoa autonsa moottorin huonokuntoisuudesta

VTT on kehittänyt uuden, tienvarressa ajoneuvojen pakokaasuja mittaavan laitteen. Tarkka laite paljastaa jonossa lähekkäinkin etenevien ajoneuvojen pakokaasut suoraan ajotilanteesta. Samalla laite oheisjärjestelmineen tallentaa liikenteen "suursaastuttajien" rekisterinumerot. Näin tieto moottorin huonokuntoisuudesta voidaan välittää edelleen ajoneuvon haltijalle. Huonoimpien moottorien kunnostus parantaa merkittävästi ilmanlaatua ja pienentää ympäristöhaittoja. VTT:n kehittämä laite on ollut koekäytössä useassa Euroopan suurkaupungissa.

VTT:n kehittämä, tienvarressa pakokaasuja mittaava laite on ollut koekäytössä useassa Keski-Euroopan kaupungissa. Parhaimmillaan laite tunnistaa vuorokaudessa tuhansien autojen pakokaasut ajotilanteessa, ja järjestelmä taltioi suursaastuttajien rekisterinumerot.
Korkearesoluutiokuva
Kuva: Golden River Traffic Ltd.
VTT on valmistanut kaksi mittalaitteen prototyyppiä. Niillä tehdyillä koemittauksilla Englannissa, Hollannissa, Italiassa ja Kreikassa mitattiin kadun varrella parhaimmillaan lähes 20000 ajoneuvon päästöt vuorokaudessa. Pakokaasut voitiin mitata ajoneuvoista, jotka ohittivat mittalaitteen jopa alle sekunnin välein. Mittaukset Lontoossa osoittivat esimerkiksi, että 10 prosenttia ajoneuvoista aiheutti 90 prosenttia myrkyllisistä häkäpäästöistä. Suomessa tieliikenteen häkäpäästöt muodostavat yli puolet kaikista häkäpäästöistä.

VTT:n erikoistutkija Markku Känsäkoski sanoo, että tämä VTT:n ja EU:n rahoituksella kehitetty uusi pakokaasujen etämittalaite on tarkempi ja halvempi kuin markkinoilla nykyisin, lähinnä USA:ssa käytössä olevat muut vastaavat laitteet. Mittaus perustuu pakokaasun aiheuttamiin, optisesti mitattaviin muutoksiin tien poikki lähetettävissä infrapunasäteissä.

VTT on hakenut mittalaitteelle kansainvälistä patenttia ja valmistelee lisenssisopimuksia mittausmenetelmän tuotteistamiseksi. Uusi mittausjärjestelmä sopii sekä bensiini- että dieselmoottorien pakokaasujen mittaamiseen. Järjestelmän ovat kehittäneet yhteistyössä VTT sekä useat eurooppalaiset yritykset ja tutkimuslaitokset. Kehitystyö sisältyy EU:n Kilpailukyinen ja kestävä kasvu -ohjelmaan.

Liikennetalouden professori Pia Koskenoja Tampereen teknillisestä yliopistosta sanoo, että valvontaviranomaiset tarvitsevat uusia työkaluja paljon saastuttavien ajoneuvojen löytämiseksi, kunnes luotettavat pakokaasuanalysaattorit rakennetaan osaksi ajoneuvoja. Ajoneuvon omistaja myös kiinnostuu päästöistä enemmän, kun hän tietää moottorin olevan ajon aikana toistuvasti pakokaasutarkkailussa. Hyvä on myös, että erityisesti paljon ajavalla suursaastuttajalla on suuri todennäköisyys "jäädä kiinni". Viranomaiset voisivat myös palkita alemmilla käyttömaksuilla toistuvasti satunnaismittauksissa vähäpäästöisiksi todetut ajoneuvoyksilöt.

Lisätietoja: www.sira.co.uk/reveal


Kuva: VTT
VTT Elektroniikka
Markku Känsäkoski, erikoistutkija
p. (08) 551 2290, 040 545 0903
markku.kansakoski@vtt.fi
Tampereen teknillinen yliopisto
Pia Koskenoja, professori
(03) 3115 3446
pia.koskenoja@tut.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]