UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
22.03.2005

Yliopiston opettaja tukee ainevalintaohjauksella Varsinais-Suomen IT-alan kasvua
Tietotekniikan opiskelijan mielekäs opintokokonaisuus nopeuttaa valmistumista

Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksessa on otettu käyttöön ainutlaatuinen menettely, joka auttaa alan opiskelijaa valitsemaan mielekkään ja järkevän opintokokonaisuuden. Menettely helpottaa tämän monialaisen korkeakoulun opiskelijaa hahmottamaan itselleen sopivan opintokokonaisuuden, ja se karsii turhat opinnot ja motivoi valmistumaan suunnitellussa ajassa. Lisäksi opiskelija saa aiempaa tarkempaa tietoa työelämän osaamisodotuksista. Opiskelija, yliopisto, yritykset ja yhteiskunta hyötyvät myös taloudellisesti hyvin suunnitelluista opinnoista ja nopeasta tutkinnon suorittamisesta.

Turun yliopiston opiskelija Maija Isoluoma (oik.) ja informaatioteknologian laitoksen opettaja Erkki Innola sanovat, että opettajan ja opiskelijan säännölliset keskinäiset keskustelut opiskelijan opinnoista on poikkeuksellisen myönteinen menettely monesta näkökulmasta.
Korkearesoluutiokuva (435 Kt)
Kuva: Tomi Mäntylä

Yliopiston informaatioteknologian (IT) laitoksen uudet opiskelijat ovat ottaneet viime syksystä alkaen käyttöön sisäiseen tietoverkkoon intranetiin talletetun henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opintojen alussa opettaja (ns. opettajatutor) luo henkilökohtaisesti opiskelijan kanssa suunnitelman, ja ajan kuluessa opiskelija päivittää suunnitelmaa. Opintojen edetessä he käyvät säännöllisesti läpi suunnitelman. Samalla opettaja tuo opiskelijalle tuoretta tietoa IT-alan nopeasti muuttuvista odotuksista, ja opiskelijan on aiempaa helpompi tarkentaa omaa opintokokonaisuuttaan. Myös mahdollinen opiskelunaikainen työjakso voidaan suunnitella osaksi opintoja, jäntevöittämään opintojen etenemistä ja tutkinnon suorittamista loppuun.

Järjestelmällinen opettajan laitoksensa opiskelijalle antama henkilökohtainen ohjaus on ainutlaatuista suomalaisissa korkeakouluissa. Varsinais-Suomen seudulla IT-ala on vahvassa kasvussa, työpaikat ovat lisääntyneet ja siksi työnteko on houkutellut keskeyttämään opinnot. Opettajan antama opintojen ohjaus täydentää laitoksen hallinnollista kurssisuunnittelua ja opiskelijatuutorointia, antaen opiskelijoille aiempaa parempia työelämävalmiuksia. Yliopiston IT-laitos on alkanut myös vahvistaa yhteistyötään Turku Science Parkin ja erityisesti ICT Turku Oy:n kanssa.

Turun yliopiston IT-laitoksen opettajatuutorointi on nykyisin yhden henkilön puolipäiväinen tehtävä. Opettajan antama ohjaus koskee toistaiseksi uusia opiskelijoita. Laitoksen tavoite on, että menettelytapa on aikanaan käytössä jokaisella opiskelijalla. Kaikkiaan laitoksella on 1300 opiskelijaa.

Turun yliopiston projektityöntekijä Maija Isoluoma on yliopiston 6:nnen vuoden opiskelija. Hän arvioi, että laitoksen uusilta opiskelijoiltaan säännöllisesti vaatima opintosuunnitelman läpikäynti henkilökohtaisesti opettajan kanssa helpottaa merkittävästi opintojen jäsentämistä alusta alkaen. Menettely vähentää opintojen etenemistä haittaavia kurssivalintoja ja nopeuttaa tavoitteellista valmistumista. Isoluoma lisää, että jos hän olisi saanut aikanaan opetushenkilöiltä enemmän suunnittelutukea, hän ei välttämättä olisi suorittanut 200:aa opintoviikkoa vaaditun 160:n sijasta.

Lisätietoja:

Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos
Erkki Innola, suunnittelija, opettajatutor
puh. (02) 333 8616, 0400 660 839
erkki.innola@it.utu.fi
Turun yliopisto
Maija Isoluoma, opiskelija, projektityöntekijä
puh. 050 342 1719
maija.isoluoma@utu.fi
Sirpa Simola
Kuva: ICT Turku Oy

ICT Turku Oy
Sirpa Simola, projektipäällikkö
puh. 050 557 0031
sirpa.simola@ictturku.com


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]