UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
29.05.2006

Hämeenlinnassa ainutlaatuista kehittämistyötä
Muistihäiriöisen kodin muutostöillä helpotetaan turvallista kotona asumista

Hämeenlinnalainen Sosiaalikehitys Oy johtaa tutkimus- ja kehittämistyötä, jossa on selvitetty mahdollisuuksia tukea kodin sisustusmuutoksilla muistihäiriöisen ihmisen itsenäistä suoriutumista. Hankkeessa luotiin menetelmä kodin järkevien sisustusmuutosten hienovaraiseksi selvittämiseksi ja siinä on jo aloitettu neljän muistihäiriöisen kodin sisustusmateriaalien, valaistuksen ja varustelun muutossuunnittelu. Tavoitteena on tehdä loppuvuonna Hämeenlinnan seudulla 20 muistihäiriöisen kotona asumista tukevia muutoksia. Muistihäiriöisen kodin muutossuunnittelun helpottamiseksi valmistuu myös opaskirja.

Suomessa on noin 115.000 dementoitunutta ihmistä. Lisäksi nykyisin todetaan vuosittain 13.200 uutta dementoivasti sairastunutta. Inhimillisesti ja yhteiskunnallis-taloudellisesti ajatellen muistihäiriöisten laitospaikkojen tarve muuttuu lähivuosina kestämättömäksi - kuntien vastuulle - ellei pystytä helpottamaan yksin ja omaishoitajien tuella kotona asuvien muistihäiriöisten itsenäistä ja turvallista selviytymistä kotiympäristössä.

Yksilöllisesti suunnitellut kodin muutostyöt voivat osaltaan tukea muistihäiriöisen ihmisen kotona asumista. Sopivat sisustusmateriaalit, värivalinnat ja esimerkiksi kaapistojen ja kalusteiden sopiva sijoittelu helpottavat muistihäiriöisen ihmisen elämää sekä omais- ja muun hoitajan työtä. Muutokset muistihäiriöisen kotona kannattaa tehdä sairastumisen alkuvaiheessa, jolloin muuttuneen kodin hyväksyminen on mahdollista. Muutostyöt ovat yksi keino, jolla parannetaan muistihäiriöisen ikäihmisen edellytyksiä asua pitempään omassa kodissa.

Yleisin dementiasairaus on Alzheimerin tauti. Dementoitunut ihminen hahmottaa ympäristönsä eri tavalla kuin terve. Monella dementoituneella on tallella ns. lihasmuistia, jolloin esimerkiksi kaapinovien kätisyys on pidettävä entisellään. Lisäksi yövalaistus kannattaa pitää alhaisena, jotta dementoituneella säilyisi käsitys eri vuorokaudenajoista. Väreistä esimerkiksi punainen saattaa merkitä dementoituneelle ihmiselle vaaraa.

Sosiaalikehitys Oy:n johtamassa kehittämishankkeessa luotu kodin muutostarpeiden arviointimenetelmä soveltuu käytettäväksi lievän muistihäiriön omaavan kanssa. Hankkeessa sillä selvitetään hienovaraisesti Hämeenlinnan seudulla usean muistihäiriöisen, hänen omaisensa ja oman dementiahoitajansa yhteistyöllä kotona asumista tukevia sisustusmuutoksia. Sisustus- ja peruskorjausalojen ammattilaiset tekevät ne muutokset, ja muutosten vaikutuksista tehdään myös seurantatutkimus. Hankkeessa luotu opaskirja tukee muistihäiriöisen kodin sisustuksen ja muutostöiden suunnittelua.

Muistihäiriöisen kodin muutosten "Kuunteleva Koti" -tutkimushankkeen toteutuksen on mahdollistanut ympäristöministeriö, Hämeen osaamiskeskus ja osuuskunta Suomen Asuntomessut. Hanke on kansainvälisesti ainutlaatuinen, ja sen toteuttavat Sosiaalikehitys Oy:n ja Teknologiakeskus Innopark Oy:n Gerotech-hankkeen edustajat paikallisten ja valtakunnallisten dementiahoidon asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja: www.sosiaalikehitys.com

Sosiaalikehitys Oy
Toimitusjohtaja Juha Kaakinen
puh. (03) 628 1512
juha.kaakinen@sosiaalikehitys.com
Teknologiakeskus Innopark
Projektipäällikkö Kari Heljasvuo
puh. (03) 621 5256
kari.heljasvuo@innopark.fi
Vanhustyön keskusliitto
Tutkija Ulla Eloniemi-Sulkava
puh. 050 518 0907
ulla.eloniemi-sulkava@vanhustyonkeskusliitto.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]