UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
28.11.2005

Tampereen ammattikorkeakouluun älypuhelintekniikan kehittämislaboratorio
Ammattikorkeakoululta vastaus vaativan ohjelmisto-osaamisen valtavaan kysyntään

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK on perustanut älypuhelintekniikan koulutus- ja kehittämiskeskuksen. Tämän mobiilitekniikan laboratorion avulla TAMK vastaa pirkanmaalaisten ja suomalaistenkin yritysten huutavaan pulaan nykyaikaisten älypuhelimien ohjelmointitekniikan osaajista. Yrityksistä Nokia oli mukana jo kehittämislaboratorion valmisteluvaiheessa. Uutta on myös, että Tekes rahoittaa ammattikorkeakoulun mobiilialan soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustyötä.

Tampereelle äskettäin perustetun älypuhelintekniikan laboratorion suunnitteluun ovat osallistuneet toimitusjohtaja Eero Tunkelo Creative Intelligence Oy:stä ja lehtorit Jari Mikkolainen ja Tony Torp Tampereen ammattikorkeakoulusta.
Korkearesoluutiokuva (1200 Kt)
Kuva: TAMK

Pirkanmaalla on Nokian ja usean mobiilitekniikan muun yrityksen ansiosta suomalaisen älypuhelinalan kehittämiskeskittymä. Alan palveluja tuottavilla yrityksillä on kuitenkin huutava pula älypuhelinpalvelujen tuottamiseen pystyvistä ohjelmoijista. Tätä puutetta korjaamaan perustettiin vast'ikään TAMKiin mobiilitekniikan laboratorio, jossa on uusimmat mobiilipalvelujen kehittämiseen ja testaamiseen tarvittavat laitteet ja ohjelmistot. Kahden vuoden aikana TAMK palkkaa laboratorioon 20 päättötyövaiheen tietotekniikan insinööriopiskelijaa yrityshankkeisiin puoleksi vuodeksi.

TAMKin uudesta laboratoriosta hyötyvät erityisesti pirkanmaalaiset yritykset. Ne voivat TAMKin kanssa perustaa projekteja, joissa kehitetään ja testataan etukäteen uusia mobiilipalveluja lähiaikana markkinoille tulevia älypuhelimia varten. Projektit voivat sisältää opiskelijoiden päättötöitä ja näin paranevat myös opiskelijoiden mahdollisuudet saada työtä tai perustaa yritys. Projekteissa tulevaa tietotaitoa jää myös TAMKiin. TAMKilla on myös omarahoitteisia tutkimushankkeita - ensimmäisessä TAMK tutkii videoesityksen kertaluonteista näyttämistä älypuhelimessa. TAMKin laboratoriota vastaavat yksiköt perustettiin samanaikaisesti myös Espoon-Vantaan ja Oulun ammattikorkeakouluihin.

Mobiileilla päätelaitteilla, kuten esimerkiksi älypuhelimilla tarjottavien palvelujen ohjelmointi on erittäin vaativaa. Tietotekniikan perusteiden hallinnan lisäksi vaaditaan erityisosaamista, sillä ohjelmiston on oltava erittäin varmatoiminen huolimatta akkukäyttöisyydestä ja pienestä näytöstä ja pienestä muistikapasiteettia. Lisäksi monentyyppiset älypuhelimet vaativat palveluohjelmistoilta erittäin hyvää joustavuutta.

TAMK keskittyy kehittämis- ja koulutustyössä älypuhelinalalla eniten käytettyyn nk. Symbian-käyttöjärjestelmän omaavien laitteiden ohjelmointiin. Tähän liittyen TAMK aloitti syksyllä uuden, työssäkäyville tarkoitetun mobiilitekniikan erikoistumisopinnot -koulutusjakson. Siihen valittiin 20 opiskelijaa ja opetus annetaan vuoden aikana.

TAMK vahvistaa asemaansa kansainvälisesti kilpailukykyisenä mobiilitekniikan osaamiskeskittymänä myös johtamalla EU-rahoitteista mobiilitekniikan koulutusmateriaalien kehittämishanketta. TAMKin johdolla selvitetään, minkälaista ja missä Euroopassa korkeakoulut antavat mobiilialan ohjelmointikoulutusta. Tavoitteena on luoda julkinen mobiilitekniikkaa käsittelevä kansainvälinen opetusmateriaaliaineisto Internetiin. Hankkeessa ovat mukana korkeakoulut Latviasta, Tšekistä ja Unkarista sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Jari Mikkolainen, lehtori
p. 020 714 7357
jari.mikkolainen@tamk.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tony Torp, lehtori
p. 020 714 7367
tony.torp@tamk.fi
Creative Intelligence Oy
Eero Tunkelo, toimitusjohtaja
p. 050 329 9562
eero@tunkelo.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]