UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
11.05.2006

ICT Turun johdolla kaupungin miljoonalla luotiin seudulle 7 miljoonan EU-hankkeet

ICT Turku Oy:n johdolla on saatu viime vuonna Varsinais-Suomeen 7 miljoonan euron EU-hankkeet ICT-alalle. Turun kaupunki oli myöntänyt viime vuodelle uusien kansainvälisten alan tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden luomiseksi yhden miljoonan Turku Science Parkissa toimivalle ICT Turulle.

ICT Turku on kehittänyt pitkäjänteisesti osaamistaan EU-hankkeiden valmistelussa. Yritys on viime vuosina käytännössä myös johtanut useita EU:n tietotekniikka-alan kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita - joko yksin tai yhdessä turkulaisten korkeakoulujen ja huippuyritysten kanssa. Hankkeilla on saatu aikaan myönteisiä vaikutuksia varsinaissuomalaisten ICT-yritysten työllisyyteen ja jopa uusien yritysten kehittämiseen.

Parhaillaan ICT Turun johtamassa 2-vuotisessa projektissa parannetaan konsultoinnilla ja koulutuksella tietotekniikan hyödyntämistä pk-yrityksissä. ICT Turku johtaa EU-rahoituksella myös mielenkiintoista tutkimusta, jossa selvitetään mahdollisuuksia tietotekniikan alan investointien lisäämiseen Itämeren alueella. Yrityksen johdolla on jo kehitetty kuntien kotipalvelun työntekijöille mobiili tietojärjestelmä, digitaalitelevision kuluttajapalveluja ja muun muassa liikenneturvallisuutta parantavia järjestelmiä.

Eurooppalaiset huippukonsultit ovat ICT Turun kutsumana käyneet kouluttamassa Varsinais-Suomessa aluekehitysviranomaisia sekä korkeakoulujen ja yritysten edustajia EU-hankevalmistelussa. Koulutuksella ja konsultoinnilla on avattu mahdollisuuksia osallistua alan eurooppalaiseen kehittämistyöhön. Turun korkeakoulut ja aluekehittäjät ovatkin olleet aktiivisia ensi vuonna alkavan EU:n 7 vuotta kestävän 7:nnen puiteohjelman tietoyhteiskuntaa koskevan rahoitusohjelman ideoinnissa. Samalla ICT Turun johdolla maakunnasta on luotu hyvät yhteydet globaaleihin yrityksiin: Motorola, TeleAtlas, Siemens AG, Telecom Italia S.P.A, Fiat Research Center, NetXcalibur S.P.A. ja mm. Skoda.

ICT Turku on yksi aktiivisimmista ja parhaiten menestyneistä suomalaisista alan toimijoista EU:n tietotekniikka-alan hankkeissa. Suomessa ja Euroopassa kaikkien EU-rahoitushakemusten onnistumisprosentti on ollut luokkaa 20, mutta ICT Turun aktiivisesti koordinoimat EU-rahoitushaut ovat onnistuneet peräti 50-prosenttisesti. Tämä on vahva pohja, kun haetaan uusia, suuria EU-rahoitteisia hankkeita turkulaisen osaamiskeskittymän johdettavaksi. Hankkeisiin osallistuminen ja EU-rahoitukset ovat tärkeitä välineitä alueen kansainvälistymisen vahvistamiselle.

Turun alueen talouskehitys on voimakkaassa myötätuulessa. Vahvassa kasvussa oleva meriklusteri sekä elinvoimainen pk-yrityskenttä ovat huomattavasti kasvattaneet työntekijämääriään. Turun työttömyysaste onkin laskenut viimeksi kuluneen vuoden aikana lähes kahdella prosenttiyksiköllä ja on nykyisin maan suurten kaupunkiseutujen vertailussa toiseksi alhaisin heti pääkaupunkiseudun jälkeen.

Turun kaupunki on tehnyt myös omassa organisaatiossaan rohkean avauksen tulevaisuuteen. Ensimmäisenä kaupunkina Suomessa Turku on yhdistänyt koulutuksen, yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteistyön sekä elinkeinopolitiikan yhden johdon alaisuuteen. Lähtökohtana on ollut ajattelu, jonka mukaan kaupunkien menestys rakentuu tulevaisuudessa osaamisen varaan.

Lisätietoja:


Kuva: Jari-Pekka Arvo

Kuva: Turun kaupunki
ICT Turku
Sirpa Simola, ohjelmapäällikkö
puh. 050 557 0031
sirpa.simola@ictturku.com
Turun kaupunki
Tero Hirvilammi, apulaiskaupunginjohtaja, osaamis- ja elinkeinotoimi
(02) 262 7221

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]