UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
02.03.2005

VTT kehitti menetelmiä työkoneen kuljettajaan kohdistuvan tärinän määrittämiseksi

VTT on kehittänyt mittausmenetelmiä, joiden avulla voidaan selvittää työkoneen kuljettajaan kohdistuvaa tärinää. EU-säädökset velvoittavat työantajat mittaamaan työntekijäkohtaisesti työkoneen aiheuttaman tärinän, keräämään tiedot kertyvästä tärinästä ja tarvittaessa torjumaan sitä. Tämä vaatimus koskee vuoden 2007 alusta uusina käyttöön otettuja työkoneita. Tätä vanhempia työkoneita määräykset alkavat koskea muutamaa vuotta myöhemmin.

VTT:n laboratoriossa työkoneen normaalin kaltaisesti kiinnitettyä hyttiä voidaan liikuttaa, tärisyttää ja tutkia hyvin monipuolisesti.
Korkearesoluutiokuva (1 Mt)
Kuva: Pekka Saavalainen
Rauma Stevedoring Oy:n turvallisuuspäällikön Juha Arvon mukaan uusien EU-säädösten takia on aika alkaa seurata liikkuvien työkoneiden kuljettajille aiheuttamaa tärinää.
Korkearesoluutiokuva (509 Kt)
Kuva: Sirkka Laine
Liikkuvia työkoneita, kuten metsäkoneita, pyöräkuormaajia, satamatyökoneita, tiehöyliä ja trukkeja, koskevat kehotärinää rajoittavat EU:n säädökset tulevat voimaan heinäkuussa. Työnantajia vaaditaan vähintään arvioimaan tai mittaamaan, seuraamaan ja tarvittaessa torjumaan työkoneiden kuljettajalle aiheuttama tärinä. Vähentyvän tärinän vuoksi työnteko tulee entistä miellyttävämmäksi ja työntekijät pysyvät terveempinä. VTT:n johtama tutkimus- ja kehitystyö vahvistaa myös suomalaisten liikkuvien työkoneiden valmistajien kilpailukykyä.

VTT tutki kehotärinää ilmiönä sekä kehitti ja sovelsi uusia mittausmenetelmiä tärinän määrän selvittämiseksi. Samalla selvitettiin myös tärinän siirtymistä maastosta koneen välityksellä kuljettajaan. Suuret ja epämukavat tärinät johtuvat epätasaisesta maastosta, renkaiden huonosta tärinänvaimennuksesta ja huonosta istuimesta. Tutkimuksen kohteena oli peräti 26 työkonetta, joista mitattiin tärinä ja joissa kokeiltiin uusia mittaus- ja arviointimenetelmiä. Lähes jokainen työkone aiheutti liikaa tärinää, minkä takia työnantaja on velvoitettu aloittamaan kehotärinän torjunta.

VTT:llä on ennestään monipuolista osaamista hyvin erityyppisten tärinöiden vähentämisestä. Tulevaisuudessa tavoitteena on käyttää kehitettyjä kehotärinän mittausmenetelmiä apuna ohjaamaan tärinän vaimennusjärjestelmiä. Tällainen menettely ottaisi automaattisesti huomioon työntekijän yksilölliset fyysiset mitat ja mukauttaisi reaaliaikaisesti tärinänvaimennuksen hänelle ihanteelliseksi.

VTT:n johtaman kehotärinätutkimuksen rahoittivat VTT, Työsuojelurahasto, Tekes sekä useat liikkuvien työkoneiden valmistajat ja niitä käyttävät yritykset. Kehotärinän mittausmenetelmien edelleen kehittämiseksi, tuotteistamiseksi ja liittämiseksi tärinänvaimennusjärjestelmiin valmistellaan parhaillaan uutta tutkimushanketta.

Rauma Stevedoring Oy oli mukana tutkimuksessa. Yrityksen turvallisuuspäällikön Juha Arvon mukaan liikkuvia työkoneita käyttävien kannattaa perehtyä ajoissa kehotärinään ilmiönä, sen syihin ja mittauksiin sekä mahdollisuuksiin torjua sitä. Hän toivoo alalle kaupallista ja helppokäyttöistä kehotärinän mittalaitteistoa, jolla kerättäisiin talteen tieto työntekijäkohtaisista tärinän päivä- ja viikkomääristä. Yritys haluaa seurata itsenäisesti kehotärinää, jotta se voisi joustavasti ja nopeasti reagoida mahdolliseen tarpeeseen torjua sitä.

Lisätietoja:

VTT Elektroniikka
Ykä Marjanen, tutkija
puh. 020 722 2139, 040 590 4048
yka.marjanen@vtt.fi
Rauma Stevedoring
Juha Arvo, turvallisuuspäällikkö
puh. (02) 831 2308
juha.arvo@raumasteve.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]