UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
13.10.2003

Kaavakartat yhteiskäyttöön yli kuntarajojen Varsinais-Suomessa
Kuntien ja maakuntienkin kartat helposti esille yhteisestä tietokannasta

Varsinais-Suomen maakunta, Turun kaupunki ja sen useat naapurikunnat tehostavat maankäytön suunnittelua koskevaa keskinäistä toimintaansa yhteisen, sähköisesti talletetun kaavakartaston avulla. Samasta ainutlaatuisesta kaavakartastosta myös kuluttaja saa esille maakunta- ja yleiskaavat sekä kuntien asemakaavoja. Kartasto on ei-kaupallinen uusi palvelu, ja virallisesti kaavakartat ovat suunnitteluvaiheessa julkisesti nähtävillä kuten ennenkin. Kaavakartaston kehitystyön on koordinoinut Turku Science Park -konserniin kuuluva ICT Turku Oy.

ICT Turku Oy:n projektiassistentti Timo Huttunen (vas.) ja Turun kaupungin yleiskaavainsinööri Olavi Ahola tarkastelevat kaavoja sähköisesti talletetusta kaavakartastosta.
Korkearesoluutiokuva
Kuva: Laura Hohteri

Kaavakartaston avulla maankäytön suunnittelijoiden päällekkäinen työ vähenee, koska kaavoitustiedot saadaan esille kattavasti yhdestä paikasta yhtenäisessä muodossa. Kuluttajat saavat kaavatiedot esille helposti, maksutta ja myös etäältä Internet-selaimella. He voivat tulevaisuudessa ilmaista mielipiteensä kaavoista jo niiden suunnitteluvaiheessa myös Internetin avulla.

Varsinais-Suomen liitto pitää ajan tasalla kaavakartaston maakuntakaavat, ja kunnat huolehtivat yhteisistä ja omista yleiskaavoistaan sekä asemakaavoistaan. Kaavakartaston avulla järjestetyn karttojen teknisen yhteensopivuuden ansiosta kunnilla on mahdollisuus myös ulkoistaa kaavakarttojen ylläpito.

Maankäyttö kiinnostaa alue- ja yhdyskuntasuunnittelijoita, kiinteistönomistajia, konsultteja, luottolaitoksia ja mm. maanmittausviranomaisia. Itä-Uudenmaan maakunnan suunnittelupäällikkö Pekka Hallikainen odottaa, että Varsinais-Suomessa kehitetty kaavakartasto helpottaa ja tehostaa maankäytön suunnittelua. Karttojen ylimaakunnallisuus helpottaa kokonaiskuvan muodostamista erityisesti maakuntien raja-alueilla. – Turun seutu on edelläkävijä, ja tällainen kaavakartasto tuo vaihtoehdon karttojen tilaamiselle, kopioimiselle ja postitukselle. Viranomaiset ja kuluttajat voivat vihdoinkin keskittyä omaan työhönsä aikaa vievän paperien hankkimisen ja arkistoinnin sijasta, Hallikainen sanoo.

Pekka Hallikainen
Korkearesoluutiokuva
Kuva: Antero Kortesmaa

Kunnissakin kaavakartaston ylikunnallisuus on maankäytön suunnittelijalle valtava etu. Kuntarajoista riippumatta kartastosta saa helposti yleiskäsityksen ja tarkat tiedot alueiden käytöstä liikenteelle, palveluille, teollisuudelle ja mm. virkistykseen. Erityisen suurta apua tästä on yritysten sijoittamispalveluja tarjoaville organisaatioille. Kaavakartastosta saa myös nopeasti esille eri kaavojen laadintaprosessien vaiheet, niiden lainvoimaisuuden ja mm. suojelupäätökset. – Kuluttajakin voi helposti tarkastella kaavakartaston kaavoja. Ympäristöviranomaiset ovat jo hyväksyneet yleis- ja asemakaavojen esillepanon tämän kaavakartaston avulla, Turun kaupungin yleiskaavainsinööri Olavi Ahola sanoo.

Tämä ICT Turku Oy:n johdolla kehitetty, sähköisesti talletettu kaavakartasto on hyvä toimintamalli vastaaville kartta- ja ns. paikkatietopalveluille koko Suomessa. Kaavakartaston toteutti teknisesti Turun yliopiston maantieteen laitos. Kehitystyötä rahoittivat myös Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen liitto sekä EU:n aluekehitysrahasto. Kehitystyö on tehty osana seitsemän Etelä-Suomen maakunnan yhteistä InnoELLI-ohjelmaa.

Kaavakartasto: www.lounaispaikka.fi


Lisätietoja:

ICT Turku Oy
Timo Huttunen, projektiass.
puh. (02) 410 1673, 040 719 2335
timo.huttunen@ictturku.com
ICT Turku Oy
Sirpa Simola, projektipääll.
puh. (02) 410 1628, 050 557 0031
sirpa.simola@ictturku.com
Turun kaupunki
Olavi Ahola, yleiskaavains.
puh. (02) 262 4250, 050 541 7925
olavi.ahola@turku.fi
Itä-Uudenmaan liitto
Pekka Hallikainen, suunnittelupääll.
puh. (019) 524 3288, 040 580 3126
pekka.hallikainen@ita-uusimaa.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]