UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

26.3.2007

Tamperelainen yrityshautomotoiminta kiri valtakunnan kärkeen
Tehokas yrityshautomotoiminta madaltanut kynnystä ryhtyä yrittäjäksi

Suomalaisten korkeaa kynnystä perustaa yritys on saatu madallettua Tampereella. Täällä alueen yrityskehitystoimijoiden tiivis yhteistyö on tuottanut valtakunnallisesti erinomaisen tuloksen ja ennätysmäärän uusia yrityksiä; yrityshautomot arvioivat viime vuonna 149 liikeideaa, joista syntyi 28 uutta yritystä. Määrä on toiseksi paras kaikkiaan 12:n paikkakunnan hautomoista.

hautomo
Finn-Medi Tutkimus Oy:n kehitysjohtaja Reijo Itkonen (vas.) ja Tampereen kaupungin teollisuusasiamies Kari Löytty tarkastelevat Vactech Oy:n toimitusjohtajan Raimo Harjun esittelemää tyhjöpumppua.
Korkearesoluutiokuva (642 Kt)
Kuva: Kalle Heiska

Tampereen yrityskehitystoimijat Finn-Medi Tutkimus Oy, Hermia Yrityskehitys Oy ja Professia Oy ovat luoneet kahden vuoden aikana sellaiset yhteiset toimintatavat, joiden avulla uusia innovaatioita ja liikeideoita yhä tehokkaammin arvioidaan ja jalostetaan yritystoiminnaksi. Näiden yrityskehittäjien yhteinen tavoite on teknologia- ja osaamispohjaisen yritystoiminnan kasvu  Pirkanmaalla, vaikka ne ovatkin erikoistuneet omille toimialueilleen automaatioon, koneenrakennukseen ja ICT:hen, bio- ja terveysteknologiaan sekä palveluihin.

Yrityskehitysprosessin lähtökohtana ovat yksittäiset ideat, jotka perustuvat yliopistossa, korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa saatuun tutkimustulokseen. Lähtökohtana voi olla myös yrityksessä syntynyt spinoff-idea, jota emoyhtiö ei ole kiinnostunut jalostamaan tuotteeksi tai palveluksi. Lisäksi ideoita haravoidaan vuosittain järjestettävällä IIDA-ideakilpailulla.

Uudelle yritysidealle yrityskehittäjät tarjoavat palvelukokonaisuuden, joka koostuu arviointi-, esihautomo- ja hautomovaiheista. Viime vuonna arviointivaiheen 149 innovaatiolähtöisestä liikeideasta 47 kelpuutettiin esihautomovaiheeseen, jonka aikana arvioitiin ideoiden kaupallinen potentiaali mm. markkina- ja esimerkiksi patenttiselvitysten avulla. Samalla arvioitiin idean omistajan valmius toimia yrittäjänä. Esihautomon päätavoite on alustava liiketoimintasuunnitelma, johon pohjautuu lopullinen päätös yrityksen perustamisesta.

Vuonna 2005 esihautomovaiheen perusteella syntyi 15 uutta innovaatioyritystä, viime vuonna määrä kasvoi peräti 28:aan. Hautomovaiheessa yrityksellä on mahdollisuus saada TE-keskuksen kautta rahoitusta tilavuokraan, palkkakuluihin ja asiantuntijapalvelujen ostoon. Vuoden 2006 aikana Tampereen hautomoissa olleet yritykset työllistivät 123 henkilöä ja niiden liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljoonaa euroa.

Yrityskehitystoimintaa toteutetaan Suomessa erityisesti kauppa- ja teollisuusministeriön, Tekesin, TE-keskusten sekä alueellisesti kaupunkien, kuntien ja maakuntaliittojen tukemana. Valtakunnallista yrityskehitystoiminnan kehittämisprojektia koordinoi Sitra. Tampereen alueella rahoittajina ovat Tekes, Tampereen kaupunki ja paikalliset yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Hautomotoiminta on merkittävä tuki yritysten perustamisessa ja kehittämisessä, sillä hautomoilla on laaja yritysverkostojen tuntemus ja jatkuvasti kertyvää tietämystä uusista yritysideoista ja -toiminnasta. Hautomot seuraavat pitkäjänteisesti markkinaodotusten ja yritysinnovaatioiden kehittymistä, ja toimialatuntemukseen pohjautuen ne voivat helpottaa tarvittavien rahoituspäätösten tekemistä.

Haastetta yritystoiminnan kasvattamiseen lisää Suomessa se, että täällä pääomaa aletaan sijoittaa uuteen yritykseen suhteellisen hitaasti. Lisäksi nykyisin innovaation kehittäjä tarvitsee tuekseen monipuolisen asiantuntijatiimin, joka kehittää yrityksen eri osa-alueet tasaisen vahvoiksi.

Lisätietoja: 

Finn-Medi Tutkimus Oy
Kehitysjohtaja Reijo Itkonen
puh. 040 503 5252
reijo.itkonen@finnmedi.fi
Tampereen kaupunki
Teollisuusasiamies Kari Löytty
puh. 040 572 7931 
kari.loytty@tampere.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]