UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

 

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes)
Espooseen ensimmäisenä kuntana laaja riskienhallintaohjelma 12.9.2000

Espoon kaupunki on ryhtynyt laatimaan laajaa riskienhallintaohjelmaa. Hanke on laajuudessaan ainutlaatuinen koko suomalaisessa kuntakentässä. Teollisuudessa ja liike-elämässä vastaavia ohjelmia on laadittu jo pitkään hyvin tuloksin. Nyt käynnistyneen hankkeen tavoitteena on saada modernit riskienhallintamenetelmät käyttöön Espoon kaupungin jokaisella toimialalla. Kokonaisvaltainen riskienhallintaohjelma kattaa eri riskityypit ja tukee kaupungin päätöksentekoa.

Kuntien on uusien lakien mukaan varauduttava tehokkaasti moniin erilaisiin riskeihin. Riskejä sisältyy esimerkiksi kuntien turvallisuuteen, vakavaraisuuteen, liikelaitosten toimintaan, tietotekniikan toimivuuteen, palvelujen laatuun, henkilöstön osaamisen ja hyvinvointiin, rekrytointiin sekä kiinteistöihin. Nyt käynnistyvän hankkeen ensimmäinen tehtävä on kartoittaa erilaiset riskit. Riskienhallintaohjelma nivoutuu osaksi parhaillaan käynnissä olevaa Espoon turvallisuusstrategian laadintaa.

Riskienhallinnan tarkoituksena on minimoida tunnistetuista riskeistä kaupungille aiheutuvat menetykset ja turvata sitä kautta taloudellinen tulos sekä palvelutoiminnan laatu ja jatkuvuus. Lisäksi ohjelman avulla pyritään parantamaan kaupungin henkilöstön sekä kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Riskienhallinnan ylin vastuu sekä valvontavastuu on kaupunginhallituksella.

Pekka Niemi ja Arto Kuusisto
Pekka Niemi ja Arto Kuusisto

Hankkeen rahoittavat Espoon kaupunki ja Työsuojelurahasto. Siihen osallistuvat myös vakuutusyhtiö Pohjola sekä asiantuntijana VTT Automaatio. Hanke päättyy toukokuussa 2001, jolloin Espoon kaupungin riskienhallintaohjelman on määrä olla valmis.

Lisätietoja:
Espoon kaupunki: riskienhallintapäällikkö Pekka Niemi, p. 050 301 9491
VTT Automaatio: erikoistutkija Arto Kuusisto, p. 040 721 7186

invisible.gif (43 bytes)
invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes) invisible.gif (43 bytes)
Kaikki uutiset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Valokuvat copyright Kalle Heiska.
invisible.gif (43 bytes)
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]