UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
20.11.2003

VTT ja tietoliikenneyritykset kehittivät elektroniikkasuunnitteluun uusia työkaluja
Eurooppalaisten elektroniikka-alan uutuustuotteiden kilpailukyky paranee

VTT ja Nokia, Ericsson sekä useat muut tietoliikennealan yritykset Keski- ja Etelä-Euroopasta ovat yhdessä täsmentäneet elektroniikka-alan järjestelmäsuunnittelun käsitteitä ja luoneet suunnittelutyöhön uuden sanaston. Lisäksi ne ovat määrittäneet keinoja, joilla yritykset voivat hyödyntää nykyistä paremmin yrityksessä jo kertaalleen tehtyä tuotesuunnittelutyötä. Siten alan eurooppalaiset yritykset pystyvät luomaan uutta kilpailukykyä erityisesti tietoliikennealan uutuustuotteille, kuten esimerkiksi multimedialaitteille ja matkapuhelimille.

Uusimmat integroitujen piirien valmistusteknologiat tekevät mahdolliseksi yhä monipuolisempien toimintojen yhdistämisen elektroniikkatuotteisiin. VTT osallistui myös työhön, jossa kehitettiin menetelmät järjestelmäsuunnittelukielien arviointiin ja suunnittelutyön uudelleenkäytön analysointiin. Myös näillä keinoin yritykset voivat hyödyntää nykyistä paremmin alan hyvin nopean teknologiakehityksen.

Keskenään kilpaileville eurooppalaisyrityksille elektroniikka-alan järjestelmäsuunnittelun parantaminen on yhteinen asia. Puutteellisten suunnittelumenetelmien ja -työkalujen takia uusimman teknologian hyödyntäminen on kuitenkin ollut vaikeaa. Tietoliikennealan toimeksiantajilta ja alihankintayrityksiltä ovat myös puuttuneet yhteiset käsitteet, ja siksi uutuustuotteiden toimintojen yhteinen määrittely on ollut työlästä.

Hankkeessa oli mukana Nokia Tutkimuskeskus. Yrityksen asiantuntija Klaus Kronlöf sanoo, että tietoliikennetuotteen toiminnallinen suunnittelu on perinteisesti tehty toteutuksen lähtökohdista, minkä takia toteutusteknologian vaihtaminen edellyttää täydellistä uudelleensuunnittelua. Hänen mukaansa VTT:n kanssa aikaansaadut tulokset edistävät yrityksen kykyä yhdistää uusia teknologioita monipuolisiksi uutuustuotteiden toiminnoiksi. Kehitettyjen menetelmien avulla yritys pääsee myös nykyistä tehokkaampaan yhteistyöhön alihankkijoidensa kanssa.

Kehitystyön tulokset on kuvattu kattavasti julkaisussa: Cavalloro, P, Gendarme C, Kronlöf K, Mermet J.P, van Sas J, Tiensyrjä K, Voros N.S; System Level Design Model with Reuse of System IP. ISBN 1-4020-7594-4.
http://www.wkap.nl/prod/b/1-4020-7594-4

Lisätietoja:

Kuva: VTT

Kuva: Nokia Tutkimuskeskus
VTT Elektroniikka
Kari Tiensyrjä, ryhmäpäällikkö
puh. (08) 551 2270, 040 545 0897
kari.tiensyrja@vtt.fi
Nokia Tutkimuskeskus
Klaus Kronlöf, asiantuntija
puh. 050 483 6510
klaus.kronlof@nokia.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]