UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
11.02.2004

Suomalaiseen koneensuunnitteluun uutta kilpailukykyä
VTT:n johdolla koneensuunnittelun menetelmät aiempaa tehokkaammiksi

VTT johtaa hanketta, jossa luodaan uusia menetelmiä nopeuttamaan älykkäiden koneiden tuotekehitystä. Tavoitteena on lisätä koneiden mukautumiskykyä, jotta ne pystyvät optimoimaan omaa toimintaansa keräämiensä tapahtumatietojen perusteella. Samalla koneiden käyttövarmuus kasvaa. Nopea tuotekehitys, kasvava älykkyys tuotteissa ja nykyistä parempi koneiden käyttövarmuus parantavat suomalaisten konevalmistajien kansainvälistä kilpailukykyä.

Patria Vehicles Oy:n tutkimuspäällikön Mikko Niskasen mukaan uusilla koneensuunnittelun menetelmillä pysytään Suomessa koneiden kehitystyössä kansainvälisesti kilpailukykyisinä. Kuvassa on Patrian uuden sukupolven panssaroitu pyöräajoneuvo AMV 8x8. Se on jo menestynyt kansainvälisissä tarjouskilpailuissa, ja sen sarjatuotantotoimitukset alkavat tänä vuonna.
Korkearesoluutiokuva
Kuva: Patria Vehicles Oy
Monitekniset koneet sisältävät hydrauliikka-, mekaniikka- ja mm. ohjaus- ja säätöjärjestelmiä. Tulevaisuudessa tuotetta kehittäessä kunkin osajärjestelmän suunnittelussa on voitava ottaa huomioon nykyistä paremmin muiden osajärjestelmien toiminnat. VTT ja yritykset luovat erityisesti simulointipohjaisia tuotekehitysmenetelmiä, joiden avulla voidaan optimoida koneen toimintaan vaikuttavat eri osajärjestelmät.

Hankkeessa parannetaan myös koneiden käyttövarmuutta kehittämällä menetelmiä, joilla kone kerää itsenäisesti tietoja sen käytöstä eri olosuhteissa. Älykäs kone voi valvoa omaa kuntoaan, minimoida väsymistään ja mahdollisessa vauriotilanteessa se voi jopa muuttaa omaa toimintaansa. Kertynyttä koneen käyttötietoa hyödynnetään seuraavan tuotesukupolven suunnittelussa, simulointimallien vertailuissa ja simulointien lähtötietoina.

Hanke on kolmevuotinen ja sen arvo on 3,3 miljoonaa euroa. Tutkimusosapuolina hankkeessa ovat VTT, TKK, LTY ja TTY. Hankkeen rahoittavat VTT, Tekes, Armeka, Kalmar, Merivoimat, Metso Paper, Metso Drives, Nokia, Patria Vehicles Oy, Teknikum ja Timberjack.

Tutkimushankkeeseen osallistuvan Patria Vehicles Oy:n tutkimuspäällikkö Mikko Niskanen sanoo, että hankkeessa kehitettävät uudet älykkäiden koneiden suunnittelumenetelmät helpottavat yritysten pysymistä tuotekehityksen kansainvälisessä kärjessä. Niiden avulla tehdään ajoneuvojen tietokonemalleja, joilla varmennetaan oikeansuuntaiset tekniset ratkaisut.

– Uusilla menetelmillä voimme tehdä yhä nopeammin jo ensimmäisen prototyypin huippusuorituskykyiseksi ja varmatoimiseksi. Siten me myös säästämme tuotekehityskustannuksissa. Haluamme pysyä tuotekehityksen nopeudessa edellä kilpailijoitamme, mikä voikin olla ratkaiseva etu mahdolliselle ajoneuvotilaajalle, Niskanen sanoo.

Lisätietoja:


Kuva: VTT

Kuva: Patria Vehicles Oy
VTT Tuotteet ja tuotanto
Mikko Lehtonen, erikoistutkija
p. (09) 456 4527, 050 544 4402
mikko.lehtonen@vtt.fi
Patria Vehicles Oy
Mikko Niskanen, tutkimuspäällikkö
020 469 6601, 040 869 6601
mikko.niskanen@patria.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]