UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

9.9.2008

Ammattiin opiskeleville aktivoiva työkalu
Tampereen ammattikorkeakoulu toteutti ammattiosaajan ALPO.fi-hyvinvointiportaalin

Tampereen ammattikorkeakoulu on toteuttanut ammattiin opiskeleville nuorille työkyvyn edistämiseen houkuttelevan, sähköisen ALPO.fi-hyvinvointiportaalin. Portaali tarjoaa opiskelijoille tietoa, taitoa ja innostavia ideoita omasta työkyvystä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Hyvinvointiportaalin toteutuksen rahoittivat Opetushallitus, opetusministeriö, Euroopan sosiaalirahasto ja Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry.

Alpo
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliiton, SAKU ry:n projektipäällikkö Jani Järvelin (vas.) ja Tampereen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Toni Pippola ovat tyytyväisiä uuteen, web-pohjaiseen ammattiin opiskelevien ALPO.fi-hyvinvointiportaaliin.
Korkearesoluutiokuva (1457 Kt)
Kuva: Saija Sippola

Opiskelijat osallistuivat heidän työkykynsä edistämistä kannustavan ja ohjaavan portaalin suunnitteluun. Yleisistä web-portaalien toteutusten suosituksista poiketen nuoret halusivat portaaliin räiskyviä värejä, liikkuvaa kuvaa, ääntä ja ponnahdusvalikkoja. Portaalin asiasisällön asiantuntijoina ovat olleet UKK-instituutti ja SAKU ry. Portaali on tuotettu osana Ammattiosaajan työkykypassi -hanketta, jonka tarkoituksena on edistää ammattiin opiskelevien toiminta- ja työkykyä sekä hyvinvointia.

Portaalin tavoite on saada liikkeelle vähiten liikkuvia nuoria. Sähköisellä portaalilla houkutellaan nuoria suunnittelemaan ja lisäämään opiskelu- ja työkykyä lisäävää toimintaansa ja kirjaamaan toteutuneita tapahtumia muistiin. Portaali antaa opiskelijalle myös palautetta toteutuneesta liikunnasta. Nuori voi olla oman portaalin kautta yhteydessä ystäviinsä ja esimerkiksi haastaa heitä liikkumaan tai muuten edistämään omaa työkykyään yhdessä tai ryhmissä.

Hyvinvointiportaali on hyvin monipuolinen. Omien liikuntasuoritusten kirjaamisen ja palautteen saannin lisäksi portaalissa on tietoja alakohtaisista työkokemuksista nuorten kertomana, tietoa työkykyyn ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä sekä työkaluja oman toiminnan arvioimiseen.

Portaalin odotetaan innostavan ammattiin opiskelevaa aktiivisuuteen sekä edistämään työkykyään pienillä arjen valinnoillaan. Oppilaitoksessa työkykypassivastaavan kanssa voidaan sopia, mitkä nuoren aktiviteeteista voidaan ottaa mukaan ammattiosaajan työkykypassiin. Työkyvyn edistämiseen tähtäävällä toiminnalla voidaan elävöittää opetushenkilöstön työtä ja lisätä sosiaalista kanssakäymistä ja viihtymistä oppilaitoksessa.

Hyvinvointiportaalin kehittäminen on oiva esimerkki opetustyön liittämisestä käytännön työelämän todelliseen tarpeeseen. Neljä Tampereen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelijaa harjoitteli työsuhteessa yhteensä 20 kuukauden ajan; he tekivät teknisesti portaalin, joka on helposti muokattava, hallittava ja kierrätettävä. Kehittämistyö oli osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyötä.

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri ja urheiluliitto, SAKU ry kattaa noin 80 prosenttia suomalaisten ammattioppilaitosten opiskelijoista ja henkilökunnasta. Portaalilla SAKU ry haluaa auttaa ammattiin opiskelevia ja työhön siirtyviä nuoria jaksamaan työssään ja vapaa-ajallaan.

Lisätietoja: www.alpo.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö Toni Pippola
puh. 040 718 0281
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
projektipäällikkö Jani Järvelin
puh. 040 558 6604
etunimi.sukunimi@sakury.net


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]