UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
11.12.2007

Yritys vauhtiin Professian hautomossa
Ponsi Interactiven aloitekanava aktivoi nuoret kunta-aloitteisiin

Ponsi Interactive Oy on kehittänyt helppokäyttöisen internet-pohjaisen ideointijärjestelmän, jolla ihmiset voivat tuoda julki yhteisöään ja ympäristöään koskevia kehittämisideoita. Kehitetty yhteisöllinen järjestelmä on jo otettu käyttöön Lapissa, Espoossa ja Jyväskylässä sekä Suomen Lasten Parlamentissa. Yritys sai voimakkaan tuen liiketoimintansa kehittämiseksi Professia Oy:n yrityshautomolta.

Prosessi
Kehitetty ideointijärjestelmä soveltuu julkisen sektorin, yhteisöjen ja esimerkiksi yritysten sisäiseen käyttöön. Aloitekanavaksi nimetty järjestelmä lisää tiedonvälityksen avoimuutta ja helpottaa uusien kehittämisideoiden ja näiden perustelujen esille tuomista. Aloitekanavan kautta tehtyjä aloitteita voi kommentoida ja niitä voi edelleen kehittää joko omalla nimellä tai anonyyminä.

Kullakin aloitekanavan käyttäjäyhteisöllä on vastuuhenkilö. Hän seuloo ja muokkaa perustellut ideat käytännön aloitteiksi, joista käyttäjäyhteisö voi myös äänestää. Kannatusta saaneet aloitteet on mahdollista allekirjoittaa, ja ne viedään konkreettisiksi ehdotuksiksi asioista päättäville. Aloitekanavan kautta tehtyjä aloitteita ja näiden etenemistä voi seurata koko aloitteiden elinkaaren ajan.

Aloitekanava on otettu yhdeksi keinoksi vastata kuntien velvollisuuteen nuorten kuulemiseksi heitä koskevissa asioissa. Sen ovat ottaneet käyttöön Suomen nuorten tieto- ja neuvontapalveluista esimerkiksi Lapin nuorisotiedotuksen 23 kuntaa sekä Espoon ja Jyväskylän kaupungit. Näiden kuntien nuorisotyöntekijät vastaavat aloitekanavan ideoiden sisällöllisestä ylläpidosta ja ideoiden valmistelusta esiteltäviksi kunta-aloitteiksi. Aloitekanavan on ottanut käyttöön myös Suomen Lasten Parlamentti.

Ponsi Interactive pyrkii lähitulevaisuudessa laajentamaan aloitekanavan käyttöä 35–50 kuntaan. Samalla yritys hakee internet-pohjaisille verkkodemokratian ja organisaatioiden sisäisen viestinnän verkkosovelluksille uusia käyttökohteita erityisesti yksityiseltä sektorilta. Yritys hakee myös uutta rahoitusta liiketoimintansa edelleen kehittämiseksi.

Hautomoaikana Ponsi Interactive sai Professia Oy:ltä vahvan tuen yritystoimintansa käynnistämiseen ja liiketoimintansa suunnitteluun. Hautomosta Ponsi Interactive sai hyvät toimitilat, ja monipuolisten hautomopalvelujen ansiosta yritys pystyi keskittymään ydintoimintansa kehittämiseen. Samalla yritykselle löytyi uusia yhteistyökumppaneita ja verkostoja. Nykyisin Ponsi Interactivessa työskentelee kolme henkilöä ja se toimii Tampereen lisäksi Helsingissä.

Lisätietoja:
- www.aloitekanava.fi

- www.ponsi-interactive.fi

Ponsi Interactive Oy    
Markus Tammi, toimitusjohtaja    
puh. 044 338 8545    
markus(a)ponsi-interactive.fi
Markus Tammi Professia Oy
Juha M. Tanner, kehitysjohtaja
puh. 0400 775 125
juha.tanner(a)professia.fi
Juha M. Tanner

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]